570 projektów wiatrowych o łącznej mocy przyłączeniowej ponad 8 GW posiada obecnie ważne warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, wśród nich około 90% ma już zawarte umowy przyłączeniowe z Operatorami Sieci Dystrybucyjnych (OSD) lub Operatorem Sieci Przesyłowej (PSE) – wynika z raportu „Projekty wiatrowe w Polsce’2019” przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej.

Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego i Przesyłowego w ostatnich latach wydawali znacznie mniej warunków przyłączeń do sieci. Przeprowadzone przez IEO badania barier dla inwestycji OZE wykazały, że kluczowym problemem są długotrwałe procesy decyzyjne związane z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci.  Jest jednak wystarczająco dużo projektów, które mają ważne umowy przyłączeniowe, a ich ważność ma być też dodatkowo przedłużona (jeszcze w tym roku) w procedowanej obecnie nowelizacji ustawy o OZE.

Na podstawie analizy bazy danych można wyróżnić projekty na najbardziej zaawansowanym etapie, a wśród nich dwie inwestycje wiatrowe o mocy ok. 57 MW, będące już w trakcie budowy (istnieje duże prawdopodobieństwo, że będą to tegoroczne projekty aukcyjne) oraz 12 projektów po aukcji OZE w 2018 r. o mocy 880 MW. Łączna moc projektów gotowych do realizacji wynosi 1,5 GW. Projekty te w większości uzyskały pozwolenie budowlanego przed wejściem w życie tzw. ustawy antywiatrakowej. Pozwolenia te są ważne do połowy 2021 r., co daje im możliwość wzięcia udziału w tegorocznej aukcji.

Zapowiedzi Ministerstwa Energii wskazują, że aukcja w 2019 r. dla energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej powyżej 1 MW będzie miała łączną moc 2,5 GW. IEO uważa, że wiele z tych projektów ma szansę zostać zrealizowanych przed wygaśnięciem pozwoleń budowlanych. Największym z budowanych obecnie projektów aukcyjnych jest Farma Wiatrowa Potęgowo, o łącznej mocy przyłączeniowej około 320 MW. Projekt podzielono na Potęgowo Wschód o mocy 101 MW (budowany w kilku miejscowościach w powiecie słupskim w woj. pomorskim) oraz Potęgowo Zachód o mocy 220 MW (budowany w powiecie sławieńskim w woj. zachodniopomorskim).

Inwestorem tego projektu jest spółka celowa Potęgowo Mashav, której właścicielem jest Mashav Management. Inwestycja jest finansowana przez pięć banków m. in. Pekao SA, którego udział przekracza 20% oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Budowa Farmy Wiatrowej Potęgowo ma zakończyć się do końca 2020 r. podobnie jak zdecydowana większość zidentyfikowanych przez IEO projektów aukcyjnych.

Czytaj więcej

Skomentuj