Częstochowskie składowisko odpadów wzbogaciło się o nowe wyposażenie: maszynę do rozdrabniania odpadów o nazwie Terminator 3400 S i samochód marki Ford o ładowności 2,5 tony przystosowany do zbiórki niebezpiecznych odpadów. Oba zakupy kosztowały ponad 1,1 mln zł. Kupiony Terminator będzie rozdrabniał odpady wielkogabarytowe np. meble jak również odpady przemysłowe zwożone z terenu całego miasta. Urządzenie na składowisko dostarczyła austriacka firma Komptech. Jego moc przerobowa wynosić będzie maksymalnie do 50 ton na godzinę. Z kolei w dostarczonym samochodzie na niebezpieczne odpady oprócz miejsca na załadunek lodówek, czy odpadów wielkogabarytowych znajdzie się też kilka atestowanych pojemników m.in. na zużyte akumulatory, oleje, świetlówki czy przeterminowane lekarstwa. Auto w wyznaczone dni tygodnia i godziny będzie jeździć po mieście i zbierać pozostawiony przez mieszkańców odpady.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj