Radomski projekt dotyczący termomodernizacji Teatru Powszechnego i Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, a także kilku radomskich szkół znalazł się na liście rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie w tym przypadku wyniesie ponad 7,7 mln zł. Poza szpitalem i teatrem, termomodernizacje dotyczą takich placówek oświatowych, jak PSP nr 3, PSP nr 24 wraz z liceum ogólnokształcącym nr VII i gimnazjum nr 3.
 
Pozyskane na ten cel przez Urząd Miejski dofinansowanie ze środków NFOŚiGW to kolejny, obok funduszy unijnych,  sukces miasta w zasilaniu kasy gminnej ze środków zewnętrznych. W ciągu ostatnich czterech lat miasto, poza dofinansowaniem unijnym, z powodzeniem sięgało po wsparcie finansowe z innych źródeł, pozyskując łącznie ponad 88,5 mln zł.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj