1 / 3

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu zakończyło budowę trzech kolejnych zestawów podziemnych pojemników na odpady. Mieszkańcy toruńskiej starówki już z nich korzystają.

Nowe zestawy powstały w następujących lokalizacjach:

  • Kopernika (przy postoju taksówek)
  • Małe Garbary (w pobliżu I Liceum Ogólnokształcącego)
  • Wielkie Garbary (przed Bajem Pomorskim)

– Nowe zestawy podziemnych pojemników pozwolą na wycofanie ze starówki 105  tradycyjnych pojemników na odpady – mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski. – Nowe pojemniki zastąpią również 3800 worków na odpady miesięcznie.

W MPO odbyły się spotkania z właścicielami i zarządcami nieruchomości, którzy będą korzystać z nowych pojemników. – Na spotkaniach przedstawiliśmy zasady działania podziemnych pojemników na odpady oraz przekazaliśmy gościom karty czipowe otwierające kioski wrzutowe – mówi Grzegorz Brożek, zastępca prezesa zarządu MPO.

Z tradycyjnych pojemników oraz worków mieszkańcy starówki będą mogli jeszcze korzystać do 29 lutego 2016 roku. Wtedy zakończy się okres przejściowy, w którym równolegle funkcjonują dwa systemy gromadzenia odpadów: tradycyjny oraz pojemników podziemnych.

Czytaj także >>> Dać kosza śmieciom, czyli o pojemnikach na odpady w mieście

Pojemniki wybudowała wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma Agro-Baza. Ta sama, która wybudowała w 2014 roku dwa pilotażowe zestawy podziemnych pojemników – na Rynku Nowomiejskim i na ul. Podmurnej na wysokości budynku Urzędu Miasta. Trzy nowe zestawy kosztowały ponad pół miliona zł.

Podziemne pojemniki na odpady przeznaczone są dla posesji zamieszkałych. Lokalizacje zestawów wskazuje Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. WGK określa również, które posesje będą korzystać z danej lokalizacji.

– Podziemne pojemniki na odpady są doskonałą alternatywą dla tradycyjnego systemu gromadzenia odpadów komunalnych – mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski. – Zwarta zabudowa toruńskiej starówki utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia wstawienie „zwykłych” pojemników na odpady. Wygląd kiosków wrzutowych uzgadniany był z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Podziemne pojemniki na odpady są estetyczne, nie wydobywają się z nich nieprzyjemne zapachy, a gromadzone odpady nie są roznoszone przez ptaki czy gryzonie.

Każdy zestaw składa się z trzech pojemników: na odpady suche (o pojemności 5 m3), na odpady zmieszane  (poj. 5 m3) i na szkło (poj. 3 m3). Poziom napełnienia monitorowany jest przez system czujników zamieszczonych wewnątrz zbiorników. Czujniki na bieżąco przekazują dane do MPO. – Podziemne pojemniki na odpady zmieszane i na odpady suche opróżniamy dwa razy na tydzień, a na szkło raz w tygodniu – mówi Grzegorz Brożek. – Dzięki monitoringowi zapełnienia wiemy, jaka częstotliwość opróżniania zbiorników jest odpowiednia.

Czytaj więcej

Skomentuj