Rozstrzygnięty został tegoroczny konkurs “Toruń w kwiatach”, organizowany przez ToMiTo pod patronatem prezydenta Torunia. 10 października 2011 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom.

– Chcę Państwa zapewnić, że laureaci dorocznego konkursu „Toruń w kwiatach” okazują wielką miłość do Torunia. Z tej miłości korzystają nie tylko mieszkańcy, ale również tysiące gości naszego miasta, którzy zwykli patrzeć na gród Kopernika jako na jedno z najładniejszych miejsc w Polsce – powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski. – I za te odczucia oraz troskę o wizerunek Torunia bardzo Państwu dziękuję.

Do tegorocznej edycji "Torunia w kwiatach" zgłoszono 95 różnego typu aranżacji ogrodowych. W komisji konkursowej zasiadły: Karola Ciesielska – przewodnicząca, Wiesława Dudzińska i Lilia Kowalska – ogrodniczki oraz  Jadwiga Kręciszewska i Elżbieta Thomas. Komisja trzy razy dokonywała przeglądu zgłoszonych miejsc  – 5 lipca, 2 i 31 sierpnia 2011 roku.

W konkursie oceniane są aranżacje kwiatowe okien i balkonów oraz ogródków przy budynkach prywatnych, blokach, spółdzielniach, zakładach pracy, instytucjach oraz kościołach. Komisja zwraca szczególną uwagę na dobór roślinności, jej utrzymanie i rodzaje hodowanych kwiatów. Nagradzane są szczególnie gatunki kwiatów i roślin, których hodowla jest bardzo trudna i wymaga dużego nakładu pracy. Za każdym razem członkowie komisji zadają sobie również pytanie, jak zgłoszone do konkursu okno, balkon i ogródek upiększają Toruń i urozmaicają krajobraz naszego miasta. W konkursie do wygrania są nagrody pieniężne oraz rzeczowe. Organizację konkursu wspiera finansowo Urząd Miasta Torunia.

Przyznano 28 pierwszych miejsc (nagroda 250 zł), 12 drugich miejsc (150 zł), 17 trzecich miejsc (70 zł) i  jedno wyróżnienie. Wszyscy laureaci otrzymali dodatkowo drobne nagrody rzeczowe. Wręczenia dokonał wspólnie prezydent Torunia Michał Zaleski i prezes ToMiTo prof. Krzysztof Mikulski.

Nagrodę prezydenta Torunia – statuetkę Flisaka otrzymali:
Danuta Kilczewska
Anna i Adam Radzewicz
Gabriella Ułanowska

Konkurs pod nazwą "Toruń w kwiatach" odbywa się od 1985 r. . Jego organizatorem jest Towarzystwo Miłośników Torunia. Już w latach 1959-1972 ToMiTo organizowało pierwsze konkursy balkonowe i konkurs pod nazwą "Kwiaty sobie i Toruniowi". 

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj