Spacer odnowionymi alejkami, ochłoda pod odnowioną fontanną, partyjka szachów w cieniu drzew czy plenerowy koncert w parkowym amfiteatrze – to wszystko będzie niedługo możliwe w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu. Obecnie trwa jego rewitalizacja, która potrwa do lata 2013 roku.

W kilku miejscach parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu można napotkać sprzęt budowlany. Od początku lata 2012 pracownicy firmy PPHU "KAMAR" Krzysztofa Maracha z Leszna, która wygrała przetarg na rewitalizację parku, modernizują fontannę, zbroją teren i przygotowują go pod budowę amfiteatru i urządzenie nowego boiska. Trwają też prace przy parkowych stawach. Tam "KAMAR" wyremontuje kamienną grotę, a dodatkowo – dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 96 tys. zł z – prowadzone są prace rekultywacyjne dwóch głównych stawów znajdujących się przy kaskadzie. Wywiezione zostaną zanieczyszczenia z dna zbiorników, ukształtowane skarpy brzegowe oraz założone trawniki i nasadzenia bylinowe.

To wszystko ma sprawić, by Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu, powrócił do przedwojennej świetności. Na starych fotografiach widać pięknie utrzymane i oświetlone alejki, po których przechadzają się dawni mieszkańcy miasta. Po wojnie przez lata w parku niewiele się działo. W obliczu innych, pilniejszych inwestycji wykonywano jedynie bieżące prace pielęgnacyjne: koszenie trawników, nasadzanie kwiatów  jednorocznych, odchwaszczanie krzewów, cięcia żywopłotów, prace porządkowe oraz drobne remonty elementów małej architektury. Pod koniec lat 90. zamontowano w parku nowe słupy oświetleniowe, by poprawić bezpieczeństwo spacerowiczów. Potem większe inwestycje były prowadzone w latach 2005-2006 roku, gdy nową nawierzchnię, stylizowane latarnie i ławki zyskało kilka alejek. Konserwację przeszła też wówczas kamienna  ławka Schillera, poświęcona twórcy „Ody do radości”. Urządzono również  teren rekreacyjny nad Martówką z boiskami i stanowiskami do grillowania. Niestety niedawna powódź w 2010 roku niemal kompletnie go zniszczyła.

Nową szansą dla parku stały się fundusze unijne. W ubiegłym roku, po konsultacjach z mieszkańcami, został opracowany projekt kompleksowej rewitalizacji parku, na który miasto zdobyło ponad 2,2 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia to  4 mln  578 tys. zł.

Projekt przewiduje:
– uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną
– remont i doposażenie alejek wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych
– remont placów zabaw wraz z doposażeniem terenu parku w dodatkowe miejsca rekreacji dla dzieci
– budowę amfiteatru
– rozbudowę oświetlenia parkowego wzdłuż alejek
– modernizację fontanny
– ustawienie ławek oraz stołów "szachowych"
– instalację monitoringu wizyjnego
– urządzenie boiska sportowego
– remont i doposażenie ścieżki rowerowej oraz toru saneczkowego
– remont groty i kaskady wodnej
– realizację pawilonów gospodarczych z toaletami
– zagospodarowanie terenu na miejsca postojowe podczas imprez masowych.

Prace są podzielone na dwa etapy. W pierwszym, który właśnie trwa, wykonane zostaną place zabaw, zmodernizowana będzie fontanna wraz z systemem uzdatniania wody, zbudowane nowe boisko i amfiteatr. Uzbrojony zostanie również teren. Pierwszy etap zakończy się w grudniu 2012 roku. Natomiast druga część robót ruszy w przyszłym roku. Składają się na nią: wykonanie ścieżek i alejek oraz ścieżki rowerowej, modernizacja toru saneczkowego i obiektów sanitarnych. Mieszkańcy będą mogli korzystać z odnowionego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu na początku lata w 2013 roku.

Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu to największy w Toruniu park typu krajobrazowego, jeden z pierwszych w Polsce parków stworzonych na cele publiczne. Jego teren jest objęty ochroną konserwatorską, a w 1997 r. został wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków. Część zabytkowa zajmuje powierzchnię ok. 25 ha. Początki powstania parku sięgają 1817 roku, gdy wykonano pierwsze nasadzenia i zagospodarowanie terenu przy cegielni. W początkowej fazie, układ przestrzenny zawierał elementy zgeometryzowane : owalne lub okrągłe klomby i baseny a także prostoliniowe aleje obsadzone szpalerami drzew. Obecnie zachowana forma ukształtowania parku pochodzi z końca lat 20-tych XX wieku. Wtedy park nabrał cech o charakterze krajobrazowym, wykorzystującym niektóre istniejące detale urządzenia oraz naturalne walory terenu, takie jak bogate urzeźbienie i dorodny drzewostan.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj