W Toruniu rozstrzygnięto konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2009 r. w zakresie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wyłoniono dziewięć projektów złożonych przez siedem toruńskich organizacji. Miasto udzieli im wsparcia kwotą 355 tys. zł.

Pięć projektów sfinansowanych będzie w całości, jako zadania powierzone przez miasto, a cztery z nich otrzyma 30-procentowe dofinansowanie.

Miasto w pełni sfinansuje drugą edycję Festiwalu Fotografii Przyrodniczej, który w zeszłym roku cieszył się olbrzymim zainteresowaniem torunian. Kolejne przedsięwzięcie związane jest z obchodami Dnia Ochrony Środowiska na początku czerwca. Podobnie jak w ubiegłym roku Rynek Staromiejski pokryje zielona łąka, na której mieszkańcy będą mogli biesiadować. –  Z tego pomysłu skorzystało już Ministerstwo Ochrony Środowiska, które w sierpniu zeszłego roku pokryło murawą warszawski Nowy Świat – powiedział Szczepan Burak, dyrektor Wydziału Środowiska i Zieleni UM. Sfinansowana będzie również budowa portalu internetowego Ekologiczny.Torun.pl. Będzie można w nim znaleźć wszelkie informacje dotyczące ochrony środowiska w naszym mieście.

Z budżetu miasta nie wykorzystano jeszcze wszystkich pieniędzy na projekty ekologiczne. Pozostała kwota ponad 81 tys., która będzie rozdysponowana w drugim etapie konkursu.

Lista oferentów konkursu

  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (wykonanie folderu "Roślinność fortyfikacji Torunia") – 3 tys. zł,
  • Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici (Festiwal Fotografii Przyrodniczej) – 50 tys. zł,
  • Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" (edukacja ekologiczna w Miejskim Schronisku dla Zwierząt) – 15 tys. zł,
  • Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (Śniadanie na trawie 2009 – Twoja Planeta potrzebuje Ciebie.  Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska) – 30 tys. zł,
  • Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju (portal Ekologiczny.Torun.pl) – 50,5 tys. zł,
  • Liga Ochrony Przyrody (wydawnictwo informatora i  konkursy) – 14, 4 tys. zł,
  • PTTK (upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży) –  4,3 tys. zł,
  • Koło pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo przy O/O TPD (wyjazd do Zielonej Szkoły w Waszecie koło Olsztynka) – 2, 6 tys. zł,
  • Stowarzyszenie Rowerowy Toruń (badanie natężenia ruchu rowerowego w Toruniu) – 3,4  tys. zł

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj