Gmina Miasta Toruń podpisze porozumienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z czterema okolicznymi gminami: Czernikowo, Łubianka, Łysomice i Zławieś Wielka. Trzecim partnerem porozumienia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

Śmieci z okolicznych gmin będą przywożone najpierw do Torunia, do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, a następnie (gdy tylko wybudowana zostanie nowa bydgoska spalarnia) – za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Toruniu – trafią do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego, który powstanie w Bydgoszczy za trzy lata. 3 marca 2011 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie podpisano umowę na unijne dofinansowanie budowy tej spalarni.

Była to pierwsza umowa zawarta w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Budowa spalarni odpadów jest partnerskim projektem dwóch samorządów: Gminy Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Miasta Toruń. Beneficjentem projektu, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy miastami, została bydgoska spółka ProNatura.

Projekt obejmuje stworzenie spójnych systemów gospodarki odpadami dla miast Bydgoszczy i Torunia oraz sąsiednich gmin wraz z budową instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Jego wydajność ma wynosić 180 tys. ton. Budowa ruszy w przyszłym roku, a zakończy się w roku 2014.

Przedsięwzięcie zakłada budowę:

– Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z odzyskiem energii przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
– Kompostowni do kompostowania selektywnie zebranych odpadków ulegających biodegradacji na terenie Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy
– Stacji  przeładunkowej odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu
– Sieci przesyłowej wyprowadzającej energię cieplną z ZTPOK wraz z infrastrukturą
– Sieci przesyłowej wyprowadzającej energię elektryczną z ZTPOK wraz z infrastrukturą.

Budowa spalarni  będzie kosztowała niemal 620 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie prawie 340 mln zł. Dofinansowanie to kwota netto, gdyż spółka odzyska podatek VAT.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Bydgoszczy i Torunia zyskają spójny system gospodarki odpadami. Projekt przyczyni się także do zmniejszenia ilości wysypisk na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, a tym samym obniżenia poziomu składowania odpadów. Wpłynie to na poprawę ochrony środowiska naturalnego i polepszenie jakości życia w regionie.

Czwartkowe podpisanie porozumienia między miastem, MPO i sąsiednimi gminami zapewni strumień odpadów komunalnych dla budującej się spalarni w Bydgoszczy.

W gminie Łysomice MPO odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości od 1995 r. W roku 2004, na zlecenie gminy, spółka wdrożyła selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W roku 2010 z  terenu gminy zebrano 1080 Mg odpadów komunalnych zmieszanych. Ich ilość planowana w 2014 r. kształtuje się na poziomie około 1200 Mg/rok. Z kolei śmieci z gminy Zławieś Wielka trafiają do Torunia od 1996 r., a od 2005 r. prowadzona jest selektywna zbiórka.  Obecnie jest to system workowy z podziałem na odpady suche i szkło. W 2010 r. z terenu gminy zebrano około 1000 Mg odpadów komunalnych zmieszanych. Planowana ilość odpadów komunalnych zmieszanych w 2014 r. kształtuje się na poziomie około 1200 Mg/rok. Odpady te trafiać będą do ZTPOK w Bydgoszczy poprzez stację przeładunkową w Toruniu. Odpady pochodzące z gminy Łubianka przyjmowane są od 1 maja br., a z Czernikowa  przyjmowane będą od 1 stycznia 2014 r.

Podpisanie porozumienia trójstronnego nie będzie wiązało się z kosztami ponoszonymi przez Gminę Miasta Toruń, natomiast będzie stanowiło przychód spółki MPO z tytułu świadczonej usługi.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj