Gmina Miasta Toruń podpisze porozumienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi z czterema okolicznymi gminami: Czernikowo, Łubianka, Łysomice i Zławieś Wielka. Trzecim partnerem porozumienia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

Śmieci z okolicznych gmin będą przywożone najpierw do Torunia, do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, a następnie (gdy tylko wybudowana zostanie nowa bydgoska spalarnia) – za pośrednictwem stacji przeładunkowej w Toruniu – trafią do Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego, który powstanie w Bydgoszczy za trzy lata. 3 marca 2011 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w Warszawie podpisano umowę na unijne dofinansowanie budowy tej spalarni.

Była to pierwsza umowa zawarta w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Budowa spalarni odpadów jest partnerskim projektem dwóch samorządów: Gminy Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Miasta Toruń. Beneficjentem projektu, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy miastami, została bydgoska spółka ProNatura.

Eko lokator Toruń

Projekt obejmuje stworzenie spójnych systemów gospodarki odpadami dla miast Bydgoszczy i Torunia oraz sąsiednich gmin wraz z budową instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Jego wydajność ma wynosić 180 tys. ton. Budowa ruszy w przyszłym roku, a zakończy się w roku 2014.

Przedsięwzięcie zakłada budowę:

– Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z odzyskiem energii przy ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
– Kompostowni do kompostowania selektywnie zebranych odpadków ulegających biodegradacji na terenie Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura przy ul. Prądocińskiej w Bydgoszczy
– Stacji  przeładunkowej odpadów przy ul. Kociewskiej w Toruniu
– Sieci przesyłowej wyprowadzającej energię cieplną z ZTPOK wraz z infrastrukturą
– Sieci przesyłowej wyprowadzającej energię elektryczną z ZTPOK wraz z infrastrukturą.

Budowa spalarni  będzie kosztowała niemal 620 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie prawie 340 mln zł. Dofinansowanie to kwota netto, gdyż spółka odzyska podatek VAT.

Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Bydgoszczy i Torunia zyskają spójny system gospodarki odpadami. Projekt przyczyni się także do zmniejszenia ilości wysypisk na terenie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, a tym samym obniżenia poziomu składowania odpadów. Wpłynie to na poprawę ochrony środowiska naturalnego i polepszenie jakości życia w regionie.

Czwartkowe podpisanie porozumienia między miastem, MPO i sąsiednimi gminami zapewni strumień odpadów komunalnych dla budującej się spalarni w Bydgoszczy.

W gminie Łysomice MPO odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości od 1995 r. W roku 2004, na zlecenie gminy, spółka wdrożyła selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W roku 2010 z  terenu gminy zebrano 1080 Mg odpadów komunalnych zmieszanych. Ich ilość planowana w 2014 r. kształtuje się na poziomie około 1200 Mg/rok. Z kolei śmieci z gminy Zławieś Wielka trafiają do Torunia od 1996 r., a od 2005 r. prowadzona jest selektywna zbiórka.  Obecnie jest to system workowy z podziałem na odpady suche i szkło. W 2010 r. z terenu gminy zebrano około 1000 Mg odpadów komunalnych zmieszanych. Planowana ilość odpadów komunalnych zmieszanych w 2014 r. kształtuje się na poziomie około 1200 Mg/rok. Odpady te trafiać będą do ZTPOK w Bydgoszczy poprzez stację przeładunkową w Toruniu. Odpady pochodzące z gminy Łubianka przyjmowane są od 1 maja br., a z Czernikowa  przyjmowane będą od 1 stycznia 2014 r.

Podpisanie porozumienia trójstronnego nie będzie wiązało się z kosztami ponoszonymi przez Gminę Miasta Toruń, natomiast będzie stanowiło przychód spółki MPO z tytułu świadczonej usługi.

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj