Trwa głosowanie w sms-owym konkursie “Toruń Ogrodem”. Do 31 sierpnia 2012 roku można oddać swój głos na dowolnie wybrany ogród spośród zgłoszonych do plebiscytu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Pula nagród to 9 tys. zł.

To już 13. edycja konkursu, który ogłosił prezydent Torunia Michał Zaleski. Nowością w tym roku jest sms-owe głosowanie mieszkańców grodu Kopernika, którzy przyznawać będą „Nagrodę mieszkańców Torunia”. Pozostałe nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach konkursowych.

Głosować można na tereny zieleni zakwalifikowane do konkursu, prezentowane na stronie konkursu www.torunogrodem.pl.  SMS o treści TO xxx (gdzie xxx oznacza numer terenu zieleni) należy wysłać na nr 71466 (koszt 1,23 zł z VAT) do 31 sierpnia 2012 r. do godz. 24.00

W ramach konkursu oceniane są tereny zieleni urządzonej w następujących kategoriach:
– tereny zieleni przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych o powierzchni pow. 50 m2
– tereny zieleni przy jednorodzinnych budynkach mieszkalnych eksponowane od strony ulicy
– tereny zieleni wokół obiektów użyteczności publicznej o powierzchni pow. 50 m2
– „Nagroda mieszkańców Torunia” – dla terenu zieleni wyłonionego w głosowaniu sms-owym.

Kryteria oceny terenów zieleni to:
– architektura krajobrazu
– funkcjonalność i wkomponowanie założenia w otaczającą zabudowę
– kondycja rosnącej zieleni oraz sposób utrzymania świadczący o wykonywaniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych
– społeczny i sąsiedzki charakter terenu zieleni
– wrażenie ogólne

Tereny zieleni zgłoszone do konkursu były oceniane na podstawie nadesłanych zdjęć oraz wizji w terenie przez komisję konkursową, która dokonała kwalifikacji zgłoszonych terenów do dalszej oceny. Tereny zakwalifikowane do dalszej oceny (uzyskujące minimum kwalifikacyjne) podlegają głosowaniu sms-owemu w kategorii „Nagroda mieszkańców Torunia”.

Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach konkursowych oraz zadecyduje o podziale puli nagród w wysokości 9 tys. zł brutto, przekazanej przez organizatora, czyli Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. Ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu nastąpi 12 października 2012 roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj