15 listopada 2012 r. miały miejsce obchody jubileuszowe zorganizowane z okazji 20-lecia powstania firmy Tractebel Engineering S.A. Uroczystość odbyła się w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.

W uroczystym jubileuszu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, prezesi, wiceprezesi i reprezentanci firm wodociągowych i kanalizacyjnych, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, Przedsiębiorstw Wodno-Kanalizacyjnych i Komunalnych na czele z Tadeuszem Rzepeckim, Prezesem Izby Wodociągi Polskie, prezesi vice prezesi oraz przedstawiciele firm sektora energetycznego, a wreszcie prezesi i reprezentanci firm Grupy GDF Suez w Polsce, pracownicy z firm Tractebel Engineering w Europie (m.in. z Rumunii, Czech) oraz byli i obecni pracownicy firmy.

Spotkanie rozpoczął prezes zarządu Jarosław Krzyżanowski, przypominając okoliczności powstania firmy CITEC (późniejszej Tractebel Engineering S.A.) w 1992 roku.

Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Górski założyciel CITEC i jej pierwszy prezes, obecnie prezes zarządu GDF Suez Energia Polska S.A. W swoim wystąpieniu wyraził on głębokie przywiązanie do firmy oraz podziękował osobom, które jego zdaniem najbardziej przysłużyły się do jej rozwoju, szczególnie w pierwszych latach działalności. Jako prezes GDF Suez Energia Polska S.A. podkreślił efektywną współpracę z kolegami z Tractebel Engineering i życzył im powodzenia w dalszej działalności.

Wojciech Beblo, były prezes firmy oraz honorowy członek rady nadzorczej Tractebel Engineering S.A. podzielił się ze zgromadzonymi gośćmi kilkoma wspomnieniami i refleksjami z okresu 20 lat jej działalności.

Następnie prezes Jarosław Krzyżanowski przedstawił prezentację multimedialną firmy zawierającą informacje na temat bieżącej działalności firmy, jak również najważniejszych zrealizowanych inwestycji z segmentu energetyki oraz  zakresu wodno-kanalizacyjnego.

Strategię spółki w ujęciu globalnym zaprezentował przewodniczący rady nadzorczej Marc Lepièce. Skupił się m.in. na najważniejszych osiągnięciach ostatniego 20-lecia.  – Tractebel Engineering S.A. w Polsce znakomicie wpisuje się w strategię Tractebel Engineering, jaką jest bycie uznaną firmą inżynierską i konsultingową w dziedzinie energetyki i infrastruktury. Co więcej polski rynek  jest bardzo atrakcyjny i pozwala nam prognozować znaczący wzrost w nadchodzących latach – podkreślił.

Goście spotkania mieli okazję do kuluarowych rozmów podczas bankietu, nie zabrakło również występów artystycznych: solowego koncertu akordeonisty Marcina Wyrostka oraz pokazu tanga w wykonaniu profesjonalnych tancerzy.

 


Tractebel Engineering, będąca częścią międzynarodowej grupy przemysłowej GDF SUEZ, europejskiego lidera kompleksowych usług inżynieryjnych może się poszczycić ponad stuletnią tradycją i globalnym doświadczeniem w zakresie doradztwa technicznego w obszarze projektów energetycznych i infrastrukturalnych. W tym roku polski oddział – firma Tractebel Engineering S.A. z siedzibą w Katowicach obchodził 20-lecie istnienia.
– Nasze główne pole działania to branża energetyczna oraz gospodarka wodno-ściekowa. Niemniej jednak specjalizujemy się również w zakresie gazownictwa, gospodarki odpadami oraz usług dla przemysłu – mówi Jarosław Krzyżanowski, Prezes Zarządu Tractebel Engineering S.A. – Posiadamy niezbędne doświadczenie w świadczeniu usług inżynieryjnych i konsultingowych, obejmujących wszystkie fazy realizacji przedsięwzięć, począwszy od studiów wykonalności, analiz lokalizacyjnych, pomocy w uzyskaniu dofinansowania, poprzez opracowania koncepcyjne i projektowe, do usług asysty technicznej i inżyniera kontraktu.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj