Laboratorium chemiczne PGE Energia Ciepła w Gdańsku i Gdyni zostało zmodernizowane i wyposażone w nowoczesne analizatory. Umożliwiło to wdrożenie kolejnych oznaczeń w zakresie badań wody i ścieków.

Agnieszka Dietrich z biura prasowego PGE Energia Ciepła poinformowała, że nowe analizatory pozwalają m.in. na jakościowe i ilościowe oznaczenia ponad 70 pierwiastków, m.in. rtęci, miedzi, boru, czy kadmu, w bardzo szerokim zakresie stężeń.

Laboratorium dla dwóch elektrociepłowni

Jak przekazało PGE, przemysłowe laboratorium badające fizykochemiczne parametry procesów technologicznych i właściwości różnych materiałów działa od momentu uruchomienia w Gdańsku elektrociepłowni.

– Obecnie obsługuje ono dwie elektrociepłownie: w Gdańsku i Gdyni. Funkcjonuje w systemie jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/EIC 17025:2018-02, co potwierdziła w 2010 r. certyfikacja Polskiego Centrum Akredytacji i kolejne certyfikacje – zaznaczyła Dietrich.

Dzięki nowoczesnej aparaturze akredytowane laboratorium elektrociepłowni przeprowadza zaawansowane badania – m.in. wody używanej w układach technologicznych i ścieków przemysłowych, węgla kamiennego, ubocznych produktów spalania (popiołu i żużli) oraz próbek z instalacji mokrego odsiarczania spalin – na zawartość różnego rodzaju pierwiastków i związków chemicznych.

Z poszanowaniem środowiska naturalnego

Dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła Elżbieta Kowalewska podkreśliła, że spółka dba, by produkcja ciepła i energii elektrycznej odbywała się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Badania w laboratorium elektrociepłowni wykonywane są według norm PN i ISO, a w przypadku próbek z IMOS według określonej metody referencyjnej. W 2021 r. w laboratorium elektrociepłowni w Gdańsku i Gdyni zostało przebadanych prawie 14 tys. próbek i przeprowadzono blisko 57 tys. analiz.

Czytaj więcej

Skomentuj