Reklama

AD1A Targi Norymberga S.C. [20.05-28.06.24]

Trwa łączone posiedzenie komisji sejmowych ws. Prawa wodnego

Trwa łączone posiedzenie komisji sejmowych ws. Prawa wodnego
gj
04.07.2017, o godz. 16:16
czas czytania: około 3 minut
0

Jeżeli projekt ustawy Prawo wodne zostałby przyjęty w brzmieniu wypracowanym w Podkomisji, to większość przepisów ustawy weszłaby w życie 1 stycznia 2018 r. Co to oznacza? O analizę opublikowanego sprawozdania z prac Podkomisji poprosiliśmy Mikołaja Maślińskiego z Kancelarii prawnej SMM Legal.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

ad1b Biuro Rozwoju Gdańska – rekrutacja [26.04.24-25.05.24]

W sali kolumnowej trwa wspólne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które rozpatrują sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529, do przeczytania tutaj).

Warto zauważyć, że część przepisów – w przypadku przyjęcia ustawy w brzmieniu ustalonym przez Podkomisję – weszłaby w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Mowa tutaj m.in. o przepisach dotyczących ochrony wód przed azotanami, co wynika z konieczności implementacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) (zmiany szczególnie istotne z punktu widzenia rolników). Ponadto, w dniu następującym po dniu ogłoszenia miałby wejść w życie znowelizowane przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Chodzi tutaj o zmiany kompetencyjne do wydawania aktów wykonawczych oraz zmiany dot. ochrony jakości wód. Wreszcie, zmiany w zakresie uzzw obejmują także komentowaną szeroko przez przedsiębiorstwa wod-kan nowelizację ustawy o zbiorowym w zakresie definicji ścieków. Ta ostatnia zmian jest szczególnie istotna z punktu widzenia losu prawnego dotychczasowych taryf, które uwzględniają opłatę za odprowadzanie deszczówki.

Inne przepisy, które miałyby wejść w życie niemalże niezwłocznie po przyjęciu ustawy Prawo wodne, dotyczą powołania pełnomocnika do spraw organizacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Innymi słowy, mimo że samo PGW Wody Polskie zaczęłoby funkcjonować od 1 stycznia 2018 r., to w ciągu 14 dni od ogłoszenia nowego Prawa Wodnego rozpocząłby się proces reorganizacji organów administracji właściwych w sprawach gospodarki wodnej. Chodzi tutaj m.in. o obowiązek  opracowania i przekazania ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej przez Prezesa  Krajowego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  oraz  dyrektorów  regionalnych  zarządów gospodarki wodnej w  terminie  14  dni  od  dnia  wejścia  w  życie Prawa wodnego wykazu  pracowników  regionalnych  zarządów  gospodarki  wodnej,  w którym  wskażą  zakresy  czynności  wykonywanych  przez  tych  pracowników  oraz zajmowane przez nich stanowiska.

Podobny obowiązek w zakresie przygotowania wykazu pracowników proponuje się nałożyć na starostów, a także marszałków województw oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania marszałków województw określone w aktualnym Prawie wodnym. W ich przypadku termin na opracowanie i przekazanie wykazu pracowników został jednak przedłużony do dnia wejścia w życie ustawy.

Niemniej jednak kolejne dni mogą jeszcze przynieść zmiany dotyczące kwestii szczegółowych, bowiem po rozpatrzeniu sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529), projekt ustawy trafi na posiedzenie w Sejmie, więc mogą pojawić się kolejne zmiany jego w treści.

Mikołaj Maśliński, Kancelaria prawna SMM Legal

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

ad1d MBP [12.04-27.05.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

baner poziomy MAGAZYNOWANIE ODPADÓW webinarium 27 maja [06.05-27.05.24]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Woda i ścieki
css.php
Copyright © 2024