W Luboszycach (gmina Jemielno) powstanie naturalna oczyszczalnia ścieków. Zostaną oczyszczone w stawach porośniętych trzciną.

Odwodnione i zmineralizowane osady będą kompostowane i wykorzystywane jako nawóz. W oczyszczalni nie będzie używana energia elektryczna. Sprzęt mechaniczny zostanie wykorzystany do przepompowywania, przewożenia i przerzucania kompostu. Elementy inwestycji to zbiornik żelbetowy, osadniki, złoża korzeniowe i roślinne poletka obsadzone trzcinami z dnem wykonanym z kory i mielonych gałęzi. Staw doczyszczający zapewni usuwane związków biogennych i mikrozanieczyszczeń. Rolą stawu chłonnego będzie odprowadzenie oczyszczonych ścieków do gruntu.

Inwestycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu znajduje się na obszarze Natura 2000 „Odrzańskie Łęgi”. Oczyszczalnia przyjmować będzie ścieki z miejscowości Luboszyce, Kietlów i Równa oraz dowożone z przyległych terenów. Realizatorem zadania „Bezenergetyczna roślinno-stawowa oczyszczalnia ścieków w miejscowości Luboszyce” jest gmina Jemielno.

Ekorozwój Kraków 300 x 250
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj