Unijny plan walki ze zmianami klimatycznymi nie zahamuje polskiej gospodarki – przekonuje premier polskiego rządu.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk z satysfakcją ocenił, że w konkluzjach po posiedzeniu Rady Europejskiej uwzględniono szereg polskich postulatów. Premier podkreślił, że unijny plan walki ze zmianami klimatycznymi nie będzie hamował rozwoju polskiej gospodarki. – Chcemy ograniczyć emisję dwutlenku węgla i produkcję tą najbardziej energochłonną, ale nie chcemy płacić za to zbyt wysokiej ceny. Stanowisko Polski w wielu punktach w tej kwestii zostało uwzględnione – powiedział szef rządu, który uczestniczył w dwudniowym szczycie UE w Brukseli.

Premier zaznaczył, że plan zmniejszenia o 20 proc. emisji CO2 do 2020 roku oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej o 20 proc. realizowany będzie z uwzględnieniem polskich potrzeb – Każde państwo UE musi być trochę specyficznie traktowane, jeśli chodzi o dojście do oczekiwań klimatycznych przewidzianych w 2020 roku – dodał.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj