W poniedziałek podczas uroczystej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON rozdano główne nagrody w XIII edycji konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. W tym roku przyjęto 300 zgłoszeń od prawie 90 podmiotów. Pula nagród finansowych to ponad 350 tys. zł

 
– Uczestnicy naszego Konkursu zebrali selektywnie ponad 425 tys. ton odpadów czyli cztery razy więcej niż w poprzedniej edycji! 40 tys. ton szkła, 508 ton puszek aluminiowych, 22 tys. ton tworzyw sztucznych, 20 tys. ton makulatury, 130 ton baterii, 4,2 tys. tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 450 ton opakowań po płynnej żywności. Zgłoszone do Konkursu sortownie wydzieliły 145 tys. ton surowców wtórnych, które przekazano do recyklingu, a nie trafiły na wysypisko – mówi Magdalena Dutka, redaktor naczelna "Przegladu Komunalnego". – Zasięg programów edukacyjnych zgłoszonych tylko w kategorii „Edukacja Ekologiczna” objął ponad 7,2 mln mieszkańców. To 2 miliony więcej w porównaniu do ubiegłorocznej edycji, a suma zgłoszonych budżetów programów edukacyjnych wyniosła ponad 4 mln zł.

Tygrysem Recyklingu w XIII edycji został BESKID ŻYWIEC Sp. Z o.o., ŻYWIEC

Spółka "BESKID" została utworzona w 1994 roku w wyniku porozumienia 18-tu gmin Żywiecczyzny w celu rozwiązania problemów gospodarki odpadami komunalnymi na ich terenie. Od początków swej działalności Beskid realizuje: selektywną zbiórkę odpadów komunalnych „u źródeł” ich powstawania, selektywną zbiórkę odpadów bio, zbiórkę odpadów szkodliwych i uciążliwych dla środowiska. W międzyczasie wybudowała składowisko, sortownię oraz kompostownie odpadów organicznych. Spółka Beskid jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Od wielu już lat jest przedstawiana jako udany przykład współpracy ponad gminnej.

Puchary Recyklingu otrzymali:

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O., ELBLĄG
Głównym zadaniem Zakładu jest prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, a jednocześnie prowadzenie na terenie Elbląga selektywnej zbiórki odpadów. Jest ona prowadzona od początku lat 90 tych w systemie pojemnikowym i workowym. W tym roku zakończono realizację projektu modernizacji i rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów wartego ponad 100 mln złotych,  co przyczyni się m.in. do jeszcze wyższej efektywności gospodarki odpadami w Elblągu i okolicach.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „RADKOM” SP. Z O.O. ,RADOM
Przedsiębiorstwo „RADKOM” w grudniu tego roku będzie obchodzić 20stą rocznicę istnienia. Spółka aktywnie działa nie tylko w zakresie organizacji systemu gospodarki odpadami, co potwierdzają statuetki uzyskane w ubiegłorocznej edycji Konkursu o Puchar Recyklingu w kategoriach Lider Sortowni oraz Złota Bela Makulatury, ale też w szerzeniu edukacji ekologicznej, czego dowodem jest tytuł Mistrza Edukacji Ekologicznej w XII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu.

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O., GAĆ, OŁAWA
Zakład Gospodarowania Odpadami w Gaci koło Oławy istnieje od ponad 13 lat.  Od momentu powstania w zakładzie zostało zrealizowanych wiele inwestycji na ogólną kwotę prawie 28 milionów złotych. Przyjmuje do utylizacji około 60 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych  i zebranych w systemie selektywnej zbiórki na rok. Zakład Utylizacji Odpadów należy do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK.

MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O., KONIN
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie istnieje już od 1999 roku. Na obszarze miasta Konina w ciągu 13 lat powstało prawie 350 punktów z pojemnikami na makulaturę, szkło i tworzywa sztuczne. A na terenie osiedli domków jednorodzinnych wdrożono system workowy, obsługując w ten sposób około 5 500 posesji. Zakład aktywnie wspiera edukację ekologiczną poprzez akcje promujące, szkolenia i konkursy tj. „Świat czysty jest piękniejszy”.

———————————————————

Pozostali finaliści tegorocznej edycji odbiorą dyplomy i statuetki wraz z gratulacjami na dzisiejszym (20.11) finale Konkursu o godz. 14.30 podczas targów POLEKO na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie nr 11, „Iglicy”.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj