Aż 41 gmin utworzy metropolię w województwie śląskim. Nowy związek oficjalnie rozpocznie działalność w 2018 roku.

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wejścia danej gminy w skład związku metropolitalnego została podpisana pod koniec maja w obecności przedstawicieli gmin, które wejdą w skład przyszłej metropolii, władz województwa oraz przedstawicieli władz kościelnych. 

– Przez kilkanaście tygodni ciężko pracowaliśmy, by przygotować wniosek o utworzenie metropolii. Udało się – i jest to nasz wspólny sukces, że aż 41 gmin zdecydowało się nawiązać ścisłą współpracę. Głęboko wierzę, że metropolia nada impuls rozwojowy dla całego naszego regionu i pozwali nam bardzo optymistycznie patrzeć w naszą wspólną przyszłość – powiedział Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Wniosek o utworzenie metropolii został podpisany przez prezydenta Marcina Krupę oraz Krystynę Siejną, przewodniczącą Rady Miasta Katowice i został przekazany Jarosławowi Wieczorkowi, Wojewodzie Śląskiemu, który zgodnie z ustawą o związku metropolitalnym w województwie śląskim, prześle go na ręce ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Rada Ministrów po rozpatrzeniu wniosku może wydać rozporządzenie tworzące związek metropolitalny z siedzibą w Katowicach od 1 lipca bieżącego roku. Realizację swoich działań związek rozpoczyna 1 stycznia 2018 roku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj