Rekopol Organizacja Odzysku SA ogłasza konkurs na hasło promujące selektywną zbiórkę opakowań szklanych. Jego celem jest rozwijanie w społecznościach lokalnych nawyków segregacji odpadów opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem idei selektywnej zbiórki opakowań szklanych.

Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych:  • kategoria I – dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

  • kategoria II – młodzież ze szkół średnich

  • kategoria III – studenci i osoby dorosłe


Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do Rekopolu hasła promującego selektywną zbiórkę opakowań szklanych wyrażonego w postaci sloganu, wierszyka, okrzyku itp. Szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.
Oceny prac dokona Jury, w którego skład wejdą przedstawiciele organizatora, osoby związane z tematyką ekologii, oraz reklamy i promocji. Jury będzie oceniało pracę konkursową według następujących kryteriów: zgodność z przedmiotem konkursu, przekaz oraz trafność i oryginalność ujęcia tematu. Zgłoszenia można nadsyłać do końca stycznia 2008 roku.

Zwycięskie hasło towarzyszyć będzie przyszłorocznym działaniom Rekopolu promującym selektywne zbieranie opakowań szklanych. Dla zwycięzców Rekopol przewidział atrakcyjne nagrody.

Więcej szczegółów na stronie www.rekopol.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj