Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęła nowe, ambitniejsze cele w dziedzinie zielonej energii do 2030 r. Posłowie chcą, by co najmniej 35 proc. energii pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Komisja proponuje ambitniejszy cel w dziedzinie zielonej energii do 2030 r. Posłowie chcą, by z odnawialnych źródeł pochodziło co najmniej 35 proc. energii.

Rozważane są też nowe zasady wsparcia finansowego dla odnawialnych źródeł energii oraz wzmocnienie systemów wsparcia promujących własną produkcję energii.

W obowiązującej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii przyjętej w 2009 r. ustanowiono, że do 2020 r. 20 proc. łącznego zużycia energii w UE musi obowiązkowo pochodzić ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa).

W dyrektywie zawarto również krajowe cele oraz różne mechanizmy, które państwa członkowskie mogą stosować, by je osiągnąć. UE i znaczna większość państw członkowskich robią wyraźne postępy na drodze do osiągnięcia celów.

Czytaj więcej

Skomentuj