282 mln zł unijnej dotacji otrzyma Dąbrowa Górnicza na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście”.

Dąbrowa Górnicza jest trzecim miastem w Polsce, po Poznaniu i Warszawie, realizującym tak wielką inwestycję, na którą otrzymało równie znaczące środki. Podpisanie dzisiejszej umowy miało miejsce w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. NFOŚiGW reprezentowały: Małgorzata Skucha, zastępca Prezesa Zarządu oraz Barbara Wiśniewska, główna księgowa, gminę: Zbigniew Podraza, prezydent miasta i Janina Bronikowska – Radosz, skarbnik miasta.

Planowany całkowity koszt realizacji I etapu projektu wynosi 513 510 625, 47 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania z Funduszu Spójności dla powyższego przedsięwzięcia to 282 152 724 mln zł. Całość zadania ma zamknąć się kwotą ok. 710 mln zł.

– Do 2015 roku miasto planuje budowę 121 km kanalizacji sanitarnej, 63 km kanalizacji deszczowej oraz wymianę 62 km sieci wodociągowej. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia poprawi się jakość wody pitnej dostarczanej odbiorcom oraz efektywniej będą oczyszczane większe ilości ścieków. Do nowej kanalizacji zostanie przyłączonych ponad 16 tys. mieszkańców, skanalizowanych zostanie ponad 200 dąbrowskich ulic. W wyniku realizacji inwestycji w roku 2015 dostęp do kanalizacji i oczyszczania ścieków będzie miało ok. 92% mieszkańców gminy – informuje Henryk Zaguła, zastępca prezydenta miasta.

źródło: dabrowa-gornicza.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj