Pakiet odpadowy, na który składają się dwie nowelizowane ustawy – o odpadach i Inspekcji Ochrony Środowiska – ponownie znalazł się w Sejmie. Senatorowie zatwierdzili dwie ważne zmiany. 

Choć większość senackich poprawek dotyczy jedynie doprecyzowania zapisów, to w nowelizowanym pakiecie odpadowym, który wrócił ponownie do Sejmu, znalazły się dwie ważne zmiany merytoryczne.

Mowa o zapisach o dozwolonym okresie magazynowania odpadów oraz wymogu prowadzeniu działalności w miejscu objętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pierwsza istotna zmiana wprowadzona do noweli ustawy odpadowej zezwala na prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu, gdzie decyzja o warunkach zabudowy nie jest wymagana. Jako iż planami zagospodarowania przestrzennego objęta jest nieznaczna część Polski, przepis ten mógłby w praktyce doprowadzić do likwidacji większości podmiotów.

Druga poprawka zwalnia z ograniczenia magazynowania – z trzech lat do jednego – odpady budowlane w postaci niezanieczyszczonej ziemi. Ten odpad nie stanowi potencjalnego zagrożenia, a jest cennym materiałem do budowy dróg. Ziemia wydobyta podczas prac budowlanych może być tym samym magazynowana przez maksymalnie trzy lata.

Ustawa jest aktualnie w Sejmie, gdzie czeka na akceptację poprawek.

Rozpatrywana w trybie nadzwyczajnym nowelizacja pakietu odpadowego do efekt kilkudziesięciu pożarów, jakie dotknęły branżę gospodarki odpadami w okresie minionych kliku miesięcy. Przepisy mają doprowadzić do ograniczenia działań o znamionach przestępczych w tym sektorze rynku.

W tym celu resort środowiska wprowadza system kaucyjny na poczet zabezpieczeń samorządów w przypadku porzucenia lub podpalenia odpadów. Inne istotne zapisy to zakaz importu odpadów komunalnych z zagranicy, obowiązek monitoringu obiektu, czy szersze kompetencje dla inspektorów ochrony środowiska, w tym odejście od 7-dniowego obowiązku zawiadomienia podmiotu o kontroli.

Czytaj więcej

2 Komentarze

 1. Uwagi Senatu nie usuwają wszystkich mankamentów projektu ustawy zmieniającej ustawę o odpadach. Ze względu na wymóg zabezpieczenia działalności czy wręcz census majątkowy działalność polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów staje się gdy nowelizacja wejdzie w życie – działalnością koncesjonowaną.
  Zezwolenie jest aktem różniącym się od koncesji, a do podstawowych różnic między tymi aktami prawnymi należą:
  1) zezwolenie nie oznacza rezygnacji państwa z monopolu i najczęściej nie dotyczy działalności objętej monopolem. Odwrotnie jest w przypadku koncesji;
  2) zezwolenia nie dotyczą dziedzin działalności gospodarczej objętych koncesjami;
  3) zezwolenia są wydawane w wyniku sprawdzenia możliwości wykonywania działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę, który spełnia określone prawem warunki wykonywania tej działalności. W koncesji występuje dodatkowo element uznaniowości;
  To tak ku przypomnieniu.
  Poza tym jak konieczność posiadania zdolności majątkowej do uzyskania zabezpieczeń wymaganych projektem ma się do art. 22 Konstytucji: Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.
  Pewien znajomy niepełnosprawny, który dorabiał do renty zbierając odpadu typu makulatura itp. raczej nie będzie miał szans na uzyskanie zabezpieczenia.
  Zabezpieczenie nie są uzależnione do wielkości firmy ani od jej obrotów.
  Wreszcie w trakcie weryfikacji senackiej nie zwrócono uwagi na art. 41 a ust 4 i ust. 4a q którym postanowieniom opiniującym nadano rangę wiążącą. Jak to się ma do reguł postępowania administracyjnego – wiążące są tylko postanowienia uzgadniające (w tym odmawiające uzgodnienia)
  Takich uwag jest mnóstwo
  Z wyrazami szacunku
  Mariusz Grunt

Skomentuj