Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu będzie dofinansowywał likwidację skutków powodzi, która nawiedziła region w ostatnich tygodniach. Wsparcie zostanie przeznaczone m.in. na usuwanie odpadów popowodziowych i naprawę zniszczonych przez żywioł oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, stacji uzdatniania wody i ujęć wody pitnej.

Szczegółowa procedura udzielania pomocy finansowej zostanie ogłoszona po decyzji Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu najbliższy piątek. – Zniszczenia jakie wyrządziła powódź w infrastrukturze ochrony środowiska są wstępnie szacowane na ponad 9 milionów złotych – mówi Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – O bezzwrotną dotację z Funduszu, wyłącznie na naprawę szkód związanych z infrastrukturą ochrony środowiska i gospodarki wodnej, będą mogły ubiegać się samorządy, powołane przez nie związki, stowarzyszenia i spółki z większościowym udziałem jst oraz jednostki budżetowe.

Wnioskodawcy muszą dołączyć do uproszczonych wniosków protokoły z komisyjnego oszacowania strat. Pracownicy Funduszu już odwiedzają gminy dotknięte przez żywioł i pomagąją przy przygotowaniu takich wniosków. Gmina Olszyna złożyła już wniosek na usunięcie około 7,5 tys. ton odpadów popowodziowych. Na terenie gminy zalegają zniszczone przez wezbrane wody potoku Olszówka meble, sprzęt AGD, drzewa i gruz. Koszt zadania to ponad 1,8 miliona złotych.

źródło: fos.wroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj