Spółki z Grupy Veolia podpisały umowy na modernizację bloków energetycznych w Łodzi i Poznaniu. W efekcie prac emisja tlenków azotu w obu instalacjach zostanie ograniczona do poziomu poniżej 180 mg/Nm3. Łączna wartość obu kontraktów przekracza 175 milionów złotych.

Inwestycje mają na celu dostosowanie źródeł produkcyjnych Veolii do wymogów dyrektywy Unii Europejskiej ws. emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED), wyznaczającej dopuszczalną emisję NOx na poziomie 200 mg/Nm3.

Modernizacja w Łodzi dotyczy trzech kotłów w EC3 oraz jednego w EC4. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2017 przez konsorcjum firm Energotechnika – Energorozruch Gliwice S.A., ZRE Katowice S.A., AIUT Sp. z o.o. Koszt przedsięwzięcia jest szacowany na 95 milionów złotych.

Inwestycja w ECII Karolin w Poznaniu obejmuje modernizację trzech bloków i jest przewidziana na lata 2016-2018. Za jej realizację generalny wykonawca, firma SBB Energy, otrzyma około 80 milionów złotych. Zastosowana technologia SNCR umożliwia dobudowanie w przyszłości części katalitycznej, przez co emisja tlenków azotu będzie mogła zostać zredukowana poniżej 150 mg/Nm3.

Budowa instalacji odazotowania to kolejna, po wprowadzeniu systemów odsiarczania oraz możliwości spalania biomasy, modernizacja naszych elektrociepłowni w Łodzi i Poznaniu. Troska o środowisko to jedna z najważniejszych wartości dla Grupy Veolia, dlatego cieszymy się, że te inwestycje przyczynią się do poprawy jakości powietrza w obu aglomeracjach – mówi Gerard Bourland, dyrektor generalny Grupy Veolia w Polsce.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj