Niemieckie Stowarzyszenie Energetyki i Gospodarki Wodnej wraz z Polskim Komitetem Energii Elektrycznej opublikowało raport dotyczący rozwoju niemieckiej energetyki odnawialnej w ostatnich latach.

Z opracowania wynika, że ponad 26% produkcji energii elektrycznej w Niemczech w ubiegłym roku pochodziło z OZE. Jest to drugi co do wielkości udział w produkcji energii. Wiodący nadal jest węgiel z udziałem na poziomie 43%.

Poziom mocy zainstalowanej nie jest równoznaczny z ilością wyprodukowanej energii elektrycznej. Fotowoltaika i wiatr mają podobne udziały w mocy zainstalowanej OZE. Natomiast w 2013 r. produkcja energii z wiatru na lądzie była prawie dwukrotnie wyższa niż z paneli fotowoltaicznych. Wynika to z efektywności wykorzystania mocy w przypadku technologii wiatrowej.

Biomasa, biogaz i woda łącznie, pomimo stosunkowo niewielkiego udziału w mocy zainstalowanej OZE (ok. 13%), produkują ponad 40% energii odnawialnej w Niemczech. Jest to spowodowane faktem, że moce te są mało wrażliwe na zmiany warunków pogodowych.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj