Urząd Miasta Bydgoszczy otrzymał zgodę na zagospodarowanie Młynów Rothera. Dzięki inwestycji, realizowanej przy współudziale Bydgoskich Wodociągów, w zabytkowym obiekcie uruchomiony zostanie ośrodek innowacyjnej edukacji pod nazwą „Ogrody Wody”.

Przyszłość Młynów Rothera spędzała sen z powiek wielu ludziom. Dość długo szukano pomysłu jak zagospodarować te zabytkowe budynki, których historia sięgała czasów gdy Bydgoszcz była świetnie prosperującym ośrodkiem handlu zbożem i drewnem. Te XIX wieczne mury to przykład doskonale zachowanej architektury przemysłowej, której uroku dodaje miejsce w którym się znajdują – Wyspa Młyńska. Pomysły na ich zagospodarowanie pojawiały się i znikały, a młyny nadal stały puste.

Wodna edukacja

Celem projektu pn. „Ogrody Wody” jest przede wszystkim stworzenie nowoczesnego ośrodka edukacji, specjalizującego się w tematyce dotyczącej wody od najprostszych spraw po zagrożenia ekologiczne z nią związane. Oferta placówki, stanowiąca połączenie nauki, doświadczenia i zabawy w nowoczesny interaktywny sposób, skierowana będzie głównie dla dzieci i młodzieży. Obiekt zlokalizowany w rejonie dawnego węzła wodnego i jego urządzeń technicznych ma stać się wizytówką miasta, od wieków związanego z wodą.

Akwedukt, oczyszczalnia i wodny plac zabaw

W dwóch częściach zniszczonych i zrujnowanych Młynów Rothera proponowane jest uruchomienie ośrodka innowacyjnej edukacji pod nazwą „Ogrody Wody”. Spiritus movens tego przedsięwzięcia ma być miejsce poznawczo-doświadczalne skierowane głównie do dzieci i młodzieży szkolnej, chociaż i dorośli znajdą tam ciekawe ekspozycje. W planach pojawia się m.in. symulator łodzi podwodnej, akwarium, model akweduktu, dzięki któremu będzie można poznać zasady działania tych starożytnych dróg wodnych, pojawi się makieta oczyszczalni ścieków czy Kanału Bydgoskiego. Nie zabraknie również wodnego placu zabaw. Ekspozycja będzie zmieniać się co jakiś czas tak, by nadążyć za zmianami cywilizacyjnymi.

Z pomocą przyszły Wodociągi

Włączenie się Bydgoskich Wodociągów w projekt stanowi rozszerzenie działalności edukacyjnej spółki, prowadzonej na bazie ścieżki edukacji ekologicznej. Obiektem będzie zarządzać spółka wyłączona ze struktury Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy. Jak podkreślał Prezydent Miasta Rafał Bruski – Bydgoskie Wodociągi to firma, która wzorcowo uporządkowała system wodno-kanalizacyjny w mieście, wyremontowała, zorganizowała i dobrze zarządza Muzeum Wodociągów. To daje gwarancję, że MWiK najlepiej się z tego zadania wywiąże.

Szacuje się, że koszt remontu młynów i zorganizowanie „Ogrodów Wody” to kwota sięgająca ok. 50 mln zł. Finansowanie tej inwestycji jest możliwe z Regionalnego Programu Operacyjnego opartego na pomocy unijnej. Początek wdrażania w życie pomysłu „Ogrodów Wody” będzie realny prawdopodobnie w 2018 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj