1 / 5

Na terenie bydgoskiej ekoelektrociepłowni uruchomiono turbinę, która będzie odpowiedzialna za wytwarzanie energii elektrycznej.

Trwa rozruch bydgoskiego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Właśnie uruchomione zostały turbina i generator, które przekształcają energię cieplną pary wodnej produkowanej przez kotły ekoelektrociepłowni na energię elektryczną. – Nasz zakład nie tylko termicznie unieszkodliwia odpady. Za pomocą odpowiednich urządzeń przekształca je na energię cieplną i elektryczną, która zostanie oddana do sieci przesyłowych – mówi Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura. – Turbina, czyli silnik, jest połączona z generatorem. Para produkowana przez dwa kotły, za pomocą kolektora pary, jest przekazywana do turbiny parowej. Ta wykorzystując energię cieplną pary wodnej przekształca ją w energię mechaniczną, którą generatora zamienia w energię elektryczną – wyjaśnia K. Mikołajski.

Jeszcze przez dwa tygodnie będzie trwał rozruch technologiczny, a po jego zakończeniu przez  trzy miesiące próby eksploatacyjne i dopiero wówczas instalacja zostanie oddana ProNaturze do eksploatacji. Odpady komunalne przywożone z gmin objętych projektem będą utylizowane z odzyskiem ciepła oraz energii elektrycznej. Technologia termoutylizacji (przekształcania odpadów) zastosowana w bydgoskiej ekoelektrociepłowni zakłada uzyskanie maksymalnie 13 MW mocy elektrycznej lub przy maksymalnej produkcji ciepła 27,7 MW wytwarzanie 9,2 MW energii elektrycznej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj