Elektrociepłownia Bydgoszcz oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy zawarły umowę, której celem jest rozwój lokalnego rynku ciepła.

Celem umowy jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Bydgoszczy poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej. To umożliwi dostęp do ciepła sieciowego większej liczbie mieszkańców oraz wpłynie na poprawę jakości powietrza i ochronę środowiska.

– Bydgoszcz od lat podejmuje szereg działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Są to zarówno działania edukacyjne, jak i dotacje dla gospodarstw domowych na rzecz likwidacji pieców węglowych. Realizujemy różne projekty międzynarodowe, których celem jest walka ze smogiem i jego skutkami oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej. Umowa pomiędzy PGE Energia Ciepła i KPEC wpisuje się w nasze działania, gdyż pozwoli na dalszy rozwój sieci ciepłowniczej i tym samym zaproponowanie mieszkańcom kolejnych osiedli skorzystania z ciepła systemowego, co zdecydowanie wpływa na ograniczenie niskiej emisji w mieście – powiedział prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Zgodnie z zawartą umową, PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy oraz KPEC zobowiązały się do maksymalizacji przyłączeń obiektów do istniejącej i rozbudowywanej miejskiej sieci ciepłowniczej.

– Będąc liderem rynku ciepła w Polsce, wyznaczamy nowe kierunki działania dla branży. Nieustannie rozwijamy się, inwestując w nowe instalacje i modernizując istniejące, zgodnie z trendami i wymaganiami obowiązujących regulacji środowiskowych. Jako producent ciepła i energii elektrycznej jesteśmy nierozerwalną częścią miast, w których prowadzimy działalność i uczestniczymy w ich transformacji energetycznej, przechodząc na paliwo gazowe. Nasze działania wpływają na poprawę jakości powietrza, co w konsekwencji przekłada się na zdrowie mieszkańców – podkreślił prezes zarządu PGE Energia Ciepła Przemysław Kołodziejak.

Dyrektor Elektrociepłowni Sebastian Wasilewski zapowiedział, że w najbliższych latach zostaną przeprowadzone projekty inwestycyjne związane z budową nowych źródeł kogeneracyjnych gazowych. Zaznaczył, że inwestycje zapewnią optymalną efektywność ekonomiczną dla bydgoskiego systemu ciepłowniczego, w tym w dużym stopniu poprawę jakości powietrza.

Prezes KPEC Andrzej Baranowski podkreślił, że dla jego spółki nadrzędnym celem jest poprawa jakości powietrza w mieście poprzez przyłączanie możliwie dużej liczby odbiorców oraz budowę nowych elementów i modernizację istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. Dodał, że w Bydgoszczy jest wiele miejsc, gdzie sieć ciepłownicza KPEC istnieje a przyłączenie odbiorców możliwe jest niemal “od ręki”, do czego firma zachęca.

Czytaj więcej

Skomentuj