Pracownicy MPWiK w Jaworznie pracują nad wdrożeniem „inteligentnej sieci”, która do końca 2019 r. ma wspomóc zarządzanie systemem dostarczania wody dla odbiorców.

Dzięki wdrażanemu systemowi będzie można sprawniej i efektywniej zarządzać siecią wodociągową, badać przepływy, dokonywać zmian co do kierunku zasilania, a także zwiększać lub zmniejszać ciśnienie w sieci, w zależności od rozbioru, okresu, pór roku, czy czasu.

W skrócie – w Jaworznie powstanie zinformatyzowany system dystrybucyjny, dzięki któremu zwiększy się bezpieczeństwo dostaw wody od ujęcia do odbiorcy końcowego. Efektem ma być także minimalizacja kosztów funkcjonowania infrastruktury wodociągowej.

– Kluczowym zadaniem systemu będzie analiza przepływów, ciśnienia i poboru wody, a także wczesne wykrywanie ewentualnych wycieków sieci w poszczególnej strefie. Na podstawie danych z produkcji wody na ujęciach oraz o ilości wtłoczonej wody do poszczególnych stref, uzyskamy szczegółowe informacje dotyczące rozbioru wody, szacunkowych strat. W ten sposób szybciej, celniej wytypujemy odcinki i elementy sieci do wymiany, a także skalkulujemy opłacalność tej inwestycji – wyjaśnia Jarosław Suchanek z Działu Technicznego MPWiK.

Obecnie wszystkie obiekty wodociągowe w mieście, takie jak: ujęcia, hydrofornie, pompy i zbiorniki wody pitnej są opomiarowane pod względem ilości produkowanej i przepływającej wody, a także pod względem pomiaru ciśnienia. W znaczący sposób istniejąca sieć jest zinwentaryzowana pod względem długości i średnicy rurociągów.

Na potrzeby budowy systemu zarządzania siecią wodociągową w Jaworznie do 2019 r. zostanie zamontowanych ponad 58 punktów pomiarowych, które będą zbierać i przesyłać potrzebne dane. Zostaną one podłączone do funkcjonującego w spółce systemu SCADA.

W dalszej perspektywie planowany jest również zakup modelu hydraulicznego dla systemów dystrybucji wody. Ma on wspierać przeprowadzanie analiz jakościowych przepływającej wody oraz zarządzanie energią elektryczną w trakcie produkcji jak i podczas eksploatacji sieci wodociągowej.

Czytaj więcej

Skomentuj