W Krakowie rozpoczyna się Open Eyes Economy Summit. Głównym tematem konferencji jest ekonomia wartości, czyli m.in. gospodarka o obiegu zamkniętym, fair trade i społeczna odpowiedzialność biznesu.

Pierwszy kongres odbył się w 2016 r.  i wzięło w nim udział około 1500 uczestników. W szczycie krakowskim zarejestrowało swój udział już ponad 2 tys. osób.

Dwudniowy kongres ma być miejscem debaty o globalnym kryzysie idei, z którym mierzą się obecnie wolnorynkowe gospodarki i demokratyczne społeczeństwa. Open Eyes Economy ma stać się ruchem intelektualnym koncentrującym uwagę na wartościach, również ekonomicznych, wychodząc poza dominujące dotąd schematy. Działania ruchu gospodarki “otwartych oczu” zmierzają do tego, by zaangażować w dyskusję jak największą liczbę przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych.

Wśród ponad 200 panelistów i prelegentów krakowskiego kongresu znajdą się m.in. Jerzy Buzek, Jarosław Gowin, Robert Biedroń czy Jerzy Owsiak. Z gości zagranicznych natomiast Gil Penalosa – współtwórca rewolucji miejskiej w Bogocie, ekspert w zakresie tworzenia przyjaznych miast, Stella Nakawuki Lukwago – aktywistka społeczna i ekologiczna z Ugandy czy Ana Palacio, była minister spraw zagranicznych Hiszpanii.

– Konieczność rewizji wielu ugruntowanych przekonań ekonomicznych i praktyk gospodarczych wydaje się kwestią równie oczywistą jak trudną. Wymyśliliśmy Open Eyes Economy Summit nie tylko po to, aby o tym mówić, ale przede wszystkim, aby się do takiej rewizji przyczynić – mówi prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący rady programowej OEES.

Rozumiana na nowo ekonomia ma jednocześnie wypracowywać zysk i dbać o to, by był on związany z kulturą, rozwojem, innowacyjnością, ekologią oraz uczciwością i zaufaniem. Te idee doczekały się już wdrożeń, dlatego na kongresie pojawią się przedstawiciele miast, społeczności i  firm, które działają w oparciu o ekonomię wartości.

Dyskusje odbywać się będą w ramach 5 sekcji tematycznych:

  • Firma-Idea – nowe podejście do wartości w gospodarce – przyszłość zarządzania przedsiębiorstwem oraz filozofia relacji społeczeństwo – biznes.
  • Marka–Kultura – odejście od cynizmu i manipulacji na rzecz budowania relacji i zaufania konsumenta;
  • Człowiek–Praca – przyszłość i aktualne wyzwania zmieniające rynek pracy;
  • Miasto-Idea– nowe podejście do rozwoju miast i zarządzania nimi;
  • Ład Międzynarodowy– najważniejsze wyzwania stojące przed współczesnymi państwami i organizacjami międzynarodowymi.

Czytaj więcej

Skomentuj