1 / 15

1 lipca zakończył się dwuletni okres na dostosowanie tablic i urządzeń reklamowych w oparciu o tzw. uchwałę krajobrazową w Krakowie. Do tego czasu przedsiębiorcy zainteresowani sytuowaniem reklam na terenie Krakowa byli zobowiązani sprawdzić jaka forma i gabaryt nośnika reklamowego są dozwolone w danej strefie. Nośniki, które nie spełniają wytycznych są usuwane z przestrzeni miejskiej.

Uchwała krajobrazowa dzieli miasto na trzy strefy i podobszary określające zasady sytuowania urządzeń reklamowych w Krakowie. Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń wraz ze szczegółowym podziałem są dostępne tutaj.


Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć na końcu artykułu prezentującą efekty obowiązującej uchwały krajobrazowej.


 

Demontaż reklam odsłania miejsca, o których niektórzy nie mieli pojęcia

Obowiązująca od 1 lipca uchwała krajobrazowa, w założeniu przyczynia się do poprawy estetyki miejskiej i jest efektem oczekiwań mieszkańców. Okazuje się jednak, że nie zawsze widok, pojawiający się tuż po usunięciu reklam, jest zgodny z oczekiwaniami i wyobrażeniami. Miasto stara się możliwie jak najszybciej reagować na ewentualne nieuporządkowane przestrzenie.

Fot. Bogusław Świerzowski/krakow.pl

 

Zakończył się 2-letni okres dostosowawczy 

Uchwała krajobrazowa weszła w życie 1 lipca 2020 r. Od tego momentu badana była zgodność tablic i urządzeń reklamowych z przepisami uchwały, znajdujących się na terenie Krakowa. Równolegle prowadzono postępowania administracyjne odnośnie nałożenia w drodze decyzji kary pieniężnej oraz obowiązku dostosowania tablicy reklamowej lub urządzenia do wymogów uchwały albo ich usunięcia.

Postępowania, jakie zostały wszczęte po wejściu w życie uchwały dzielą się na dwa rodzaje: dla nośników umiejscowionych przed i po tym terminie.

W przypadku prowadzonych postępowań dotyczących nośników reklamowych zamontowanych przed 1 lipca 2020 r., właściciele reklam niezgodnych z uchwałą krajobrazową lub właściciele gruntu, na którym jest umiejscowiona taka reklama byli informowani, że mają czas na dostosowanie ich do wytycznych, zawartych w uchwale do końca obowiązywania okresu przejściowego, czyli do 1 lipca 2022 r. W takim przypadku nie były nakładane kary finansowe, jedynie właściciele reklam powiadamiani byli, że jeżeli to nie nastąpi w wyznaczonym czasie, wówczas dopiero będą nakładane sankcje wynikające z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dla nośników reklamowych, które zostały zamontowane po wejściu w życie uchwały, organ gromadzi dokumentację, w tym nakazuje właścicielowi reklamy przedstawienie dokumentów potwierdzających zgodność tej reklamy z zapisami uchwały.

Obecnie Wydział Architektury i Urbanistyki UMK prowadzi działania w celu weryfikacji istniejących urządzeń reklamowych i doinformowania inwestorów na temat niezgodnych parametrów reklam – informuje miasto.

Postępowanie administracyjne i kary pieniężne – to potencjalne konsekwencje niedostosowania się do uchwały krajobrazowej

Po 1 lipca 2022 r. należy liczyć się z postępowaniem administracyjnym, które może zakończyć się naliczeniem kar pieniężnych za każdy dzień trwania tego postępowania – aż do momentu dostosowania szyldu, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego lub jego usunięcia – informuje krakow.pl

Kara za 1mszyldu, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego niezgodnego z zapisami uchwały krajobrazowej to 122 zł dziennie (z odsetkami).

Dotychczas zakończono ponad 299 postępowań dotyczących badania legalności reklamy, 687 wciąż pozostaje w toku. Do tej pory, nie doszło do nałożenia żadnej kary pieniężnej.

ABC uchwały krajobrazowej

Co o reklamach w przestrzeni miasta sądzą mieszkańcy?

Co robi Miasto (rozmowa z Adamem Bik-Multanowskim, Zastępcą Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki w Urzędzie Miasta Krakowa)?

Jaką rolę pełnią aktywiści miejscy (rozmowa z przedstawicielem grupy Ładny Kraków)  w weryfikacji podejmowanych działań w tym zakresie?

Jakie działania podejmuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa odpowiedzialny za przestrzeń w pasie drogowym (rozmowa z Miachałem Pyclikiem z ZDM Kraków)?

Co sądzi na temat działań Krakowa Jacek Szlak. redaktor naczelny serwisu marketingprzykawie.pl?

Zachęcamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez tv krakow.pl.

Usunięto już ponad 1500 reklam w pasie drogowym

W wyniku działań Zarządu Dróg Miasta Krakowa (odpowiadającego za reklamy w pasie drogowym), od początku obowiązywania tzw. uchwały krajobrazowej – usunięto ponad 1500 reklam, a w drodze prowadzonych postępowań za nielegalne zajęcie pasa drogowego, interwencji, braku możliwości kontynuacji decyzji zezwalającej na zajęcie – liczba decyzji o odmowie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wyniosła 862.

Sprawdź swój szyld – zachęcają władze Krakowa

W portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa umieszczono kalkulator, który ma na celu ułatwienie stosowania tzw. uchwały krajobrazowej. Zawarte w nim pytania pozwalają:

  • określić typ nośnika reklamowego
  • przyporządkować jego lokalizację do konkretnej strefy wydzielonej w obszarze Miasta
  • przyporządkować nośnik do określonego w uchwale sposobu sytuowania na obiekcie budowlanym albo na totemie
  • sprawdzić parametry weryfikowanego szyldu przy uwzględnieniu innych koniecznych do weryfikacji danych.

Z kwestionariusza można korzystać na stronie internetowej peu.um.krakow.pl/szyldy. Dodatkowo z formularza można skorzystać poprzez link w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Efekty obowiązującej uchwały krajobrazowej w Krakowie [GALERIA]

W trakcie weekendu tylko przy ul. Czarnowiejskiej i Armii Krajowej rozebrano 6 bilbordów firmy Stroer. Oto zlikwidowane bilbordowisko przy Lipińskiego/Brożka w Krakowie [fot. ŁADny Kraków]
Okolice Ronda 308. Dywizjonu [fot. ŁADny Kraków]
Skrzyżowanie Wrocławskiej z Aleją Kijowską [fot. ŁADny Kraków]
Złożona z 47 tablic reklamowa fortyfikacja przy Parku Zdrojowym Mateczny, była największym bilbordowiskiem w Krakowie. [fot. ŁADny Kraków]
Dzięki uchwale krajobrazowej z Krakowa praktycznie z dnia na dzień zniknęła zdecydowana większość wielkoformatowych siatek reklamowych. Rondo Mogilskie [fot. ŁADny Kraków]
Dzięki uchwale krajobrazowej z Krakowa praktycznie z dnia na dzień zniknęła zdecydowana większość wielkoformatowych siatek reklamowych. ul. Mogilska [fot. ŁADny Kraków]
Dzięki uchwale krajobrazowej z Krakowa praktycznie z dnia na dzień zniknęła zdecydowana większość wielkoformatowych siatek reklamowych. Nowy Kleparz, Herbewo [fot. ŁADny Kraków]
Dzięki uchwale krajobrazowej z Krakowa praktycznie z dnia na dzień zniknęła zdecydowana większość wielkoformatowych siatek reklamowych. Czarnowiejska [fot. ŁADny Kraków]
Dzięki uchwale krajobrazowej z Krakowa praktycznie z dnia na dzień zniknęła zdecydowana większość wielkoformatowych siatek reklamowych. Madalińskiego. Niebawem powinien rozpocząć się remont elewacji. [fot. ŁADny Kraków]
Dzięki uchwale krajobrazowej z Krakowa praktycznie z dnia na dzień zniknęła zdecydowana większość wielkoformatowych siatek reklamowych. Konopnickiej [fot. ŁADny Kraków]

Złożona z 47 tablic reklamowa fortyfikacja była największym bilbordowiskiem w Krakowie, potężniejszym nawet od Góry Borkowskiej.
Skrzyżowanie Wrocławskiej z Aleją Kijowską

 

 

 

źródło: krakow.pl  ŁADny Kraków

Czytaj więcej

Skomentuj