Akademia Górniczo-Hutnicza wspólnie ze spółką energetyczną Tauron Dystrybucja uruchomiły Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej. Będzie ono prowadziło badania naukowe oraz praktyczne analizy na potrzeby podmiotów z branży energetycznej.

Laboratorium powstało w krakowskim Centrum Energetyki AGH. Tauron Dystrybucja wyposażyła pracownię w aparaturę pomiarową niezbędną do przeprowadzania badań i certyfikacji analizatorów jakości energii elektrycznej.

– Realizacja wspólnych przedsięwzięć, w których uczestniczy środowisko naukowe i prowadzone są prace badawcze, przynosi korzyści obydwu stronom zaangażowanym w projekt – zaznaczył Zasina.

Zapowiedział on także, że współpraca podmiotów w ramach Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej pozwoli na prowadzenie badań naukowych oraz praktycznych analiz na potrzeby Tauronu i innych podmiotów z branży energetycznej. Uzyskane wyniki pomogą w rozwiązywaniu problemów występujących w sieciach elektroenergetycznych i wpływających na niezawodność i jakość dostaw energii elektrycznej.

Laboratorium pozwoli na prowadzenie badań między innymi w obszarze regulacji prawnych dostawy energii, lokalizacji źródeł zaburzeń w systemie elektroenergetycznym, metod poprawy jakości napięć czy certyfikacji rejestratorów wskaźników jakości napięcia.

Prof. Zbigniew Hanzelka, koordynator nowego laboratorium podkreślił, że placówka oferuje możliwość świadczenia specjalistycznych usług na rzecz nie tylko polskiej energetyki.

– Trudno przecenić znaczenie badań nad jakością energii dla budowanej dziś nowej “inteligentnej” energetyki. W otaczającym nas zinformatyzowanym świecie koszty złej jakości są ogromne. Początkiem działań naprawczych jest ocena stanu istniejącego za pomocą specjalistycznego sprzętu – analizatorów jakości. Tym celom ma służyć między innymi uruchomione laboratorium – ocenił.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj