Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa. Nabór wniosków trwa od 28 kwietnia do 22 maja.

Na dofinansowanie przeznaczono w konkursie ponad 61 mln zł. Fundusze będzie można uzyskać na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków, które będą obsługiwały aglomeracje. Środki będą przyznawane także na budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę, które po przebudowie mają być mniej awaryjne, a tym samym bardziej ekonomiczne. Dodatkowo służby zajmujące się monitoringiem ścieków i jakości wody przeznaczonej do spożycia będą doposażone w nowoczesny sprzęt, umożliwiający ustrzeżenie się przed potencjalnymi zagrożeniami.

Ponadto sfinansowane mogą być także przydomowe oczyszczalnie ścieków, co w efekcie ma zmniejszyć problem przeciekających i nieszczelnych szamb. O dofinansowanie mogą starać się zarówno samorządy, jak i spółki, a także podmioty działające w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne czy też jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną i działające w sferze ochrony środowiska. Jako element projektu mogą być także realizowane projekty dotyczące kanalizacji deszczowej.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (kliknij tutaj).

Czytaj więcej

Skomentuj