Produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego i brunatnego wzrosła w marcu 2021 r. o ponad 20 proc. w stosunku do marca 2020 r. Spadła produkcja z gazu i wiatru, oraz import prądu – wynika z danych operatora systemu przesyłowego PSE za marzec.

W marcu krajowe zużycie energii elektrycznej było o ponad 7,5 proc. wyższe niż przed rokiem.

52 proc. zostało wyprodukowane w elektrowniach na węgiel kamienny, ponad 21 proc. w elektrowniach na węgiel brunatny, 8 proc. wyprodukowały turbiny wiatrowe.

W stosunku do marca 2020 r., produkcja z węgla kamiennego wzrosła o ponad 22 proc., a z brunatnego – o ponad 21 proc. O niemal 18 proc. spadła produkcja w elektrowniach gazowych, a o ponad 5,5 proc. – w wiatrowych.

Źródła OZE, inne niż wiatr i duże hydroelektrownie, zwiększyły w ciągu roku produkcję o ponad 580 proc. Jest to przede wszystkim zasługa fotowoltaiki, której moc 1 marca 2021 r. przekraczała 4,2 GW, a rok wcześniej wynosiła 1,6 GW.

W marcu 7,5 proc. krajowego zużycia pochodziło z importu. W ujęciu rocznym, w stosunku do marca 2020 r., import energii elektrycznej spadł o prawie 4 proc.

Czytaj więcej

Skomentuj