Samorząd z Rudy Śląskiej opublikował w wydawnictwie „Cennik miejski” informacje na temat kosztów funkcjonowania miasta.

Jak tłumaczy Grażyna Dziedzic, prezydent Nowej Rudy miastu zależało, aby każdy z mieszkańców wiedział co i ile kosztuje w Rudzie Śląskiej.

– Realizując kolejne inwestycje, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że generują one koszty związane z ich utrzymaniem. To powoduje, że musimy zabezpieczać w budżecie miasta na ten cel coraz więcej środków. Dlatego chcieliśmy przekazać mieszkańcom pełną garść informacji o kosztach funkcjonowania miasta – zaznacza prezydent.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Przygotowany przez samorząd Rudy Śląskiej „Cennik miejski” to zestawienie obejmujące kilkadziesiąt pozycji pogrupowanych według kilku kategorii tematycznych. Z opracowania można dowiedzieć się przykładowo, że miesięczny koszt oświetlenia dróg, chodników i parków w mieście wynosi 443 tys. zł. Z kolei miesięczne utrzymanie zieleni kosztuje ponad 250 tys. zł, a 358 tys. zł pochłaniają wydatki związane z funkcjonowaniem trzech krytych basenów.

W dziale poświęconemu oświacie ujęte zostały dane o kosztach, jakie ponosi miasto w związku z utrzymaniem miejsc w przedszkolach czy szkołach każdego typu. Jak możemy przeczytać na lamach „Cennika miejskiego” miesięczny koszt utrzymania przedszkolaka wynosi 672,22 zł, a ucznia szkoły podstawowej – 826,42 zł.

Z kolei z działu poświęconemu utrzymaniu czystości i porządku w mieście wynika, że miesięczny koszt utrzymania przystanków i wiat przystankowych wynosi 23 tys. zł.

Do tej pory wydrukowano 5 tys. egzemplarzy cennika. Jest on przekazywany mieszkańcom podczas trwających aktualnie spotkań z władzami miasta w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej. Ponadto można go otrzymać w urzędzie miasta.

Czytaj więcej

Skomentuj