Władze Siedlec rozpoczynają inwentaryzację źródeł ciepła. Jest ona realizowana w związku z koniecznością działań na rzecz poprawy jakości powietrza, jakie prowadzone są na obszarze całego województwa mazowieckiego.

Celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji (lokalnych kotłowni węglowych i pieców grzewczych). Inwentaryzacja będzie przeprowadzona w związku z realizacją zadania dofinansowanego z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP Mazowsze 2020).

Inwentaryzacja jest obowiązkowa dla wszystkich budynków i lokali ogrzewanych indywidualnie. W lokalach lub budynkach, których użytkownicy uniemożliwią przeprowadzenie inwentaryzacji, miasto uzna, że ich ogrzewanie następuje z wykorzystaniem źródeł pozaklasowych, tzw. „kopciuchów”.

Zbieranie informacji w ramach inwentaryzacji będzie prowadzone sposobami innymi niż bezpośrednie wizyty ankieterów. W porozumieniu z wykonawcą, wprowadzono pakiet rozwiązań, polegających na możliwości wypełnienia ankiety on-line, bądź umówienia się na rozmowę telefoniczną z ankieterem.

Czytaj więcej

Skomentuj