Szczecińskie pogotowie wodno-kanalizacyjne ma nową siedzibę. Pracownicy dyspozytorni mogą w niej zdalnie nadzorować SUW-y, pompownie wody, oczyszczalnie i przepompownie ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie zakończył budowę centralnej dyspozytorni, która obsługiwać będzie sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie całego miasta.

Zadanie inwestycyjne prowadzone i współfinansowane było w ramach programu unijnego Czysta Odra w Szczecinie. W ramach wykonanych prac zaadoptowano i przebudowano część budynku warsztatowo-biurowego przy ul. Golisza, gdzie mieści się również siedziba spółki.

Zdalna kontrola na dużym ekranie

Pracownicy dyspozytorni mogą zdalnie nadzorować procesy i parametry technologiczne takich obiektów jak stacje uzdatniania wody, pompownie wody, czy też oczyszczalnie i przepompownie ścieków.

Dyspozytornia wyposażona została również w sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające zarządzanie służbami technicznymi, pojazdami i specjalistycznym sprzętem.

Pracę dyspozytorów ułatwia ekran synoptyczny, czyli potężna ściana graficzna składająca się z połączonych ze sobą monitorów. Na nim wyświetlane są najważniejsze w danym momencie informacje np. schematy sieci, aktualny stan prac pomp, poziom napełnienia zbiorników z wodą. Istotną częścią inwestycji jest dostosowanie dyspozytorni na potrzeby służb pogotowia w celu usprawnienia funkcjonowania sytemu wodnokanalizacyjnego w mieście.

Dzwoń na 994

Pod alarmowym numerem telefonu 994 zgłaszać można awarie systemu sieci wodnokanalizacyjnej. Od dyżurnego dyspozytora pogotowia można także uzyskać informacje na temat sposobu i planowanego terminu usunięcia awarii, zastępczych punktach poboru wody oraz możliwości korzystania z beczkowozu z wodą pitną na czas usuwania awarii.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj