Prezydent Torunia zarekomenduje radnym przyjęcie opłaty za odbiór odpadów komunalnych liczonej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Zdaniem Michała Zaleskiego jest to najbardziej oczywisty sposób naliczania opłat.

– Wypełniając obowiązek ustawowy przygotowujemy dla Rady Miasta Torunia propozycje dotyczące odbioru odpadów komunalnych, ale tylko w zakresie związanym z mieszkaniami i mieszkańcami. Ponieważ naturalną oceną wielu torunian jest to, że odpady komunalne – mówiąc popularnie śmieci – produkują osoby, dlatego wskazujemy na tę właśnie metodę. W efekcie proponujemy radzie, by uzależnić opłatę za odbiór odpadów od liczby osób zamieszkujących dane mieszkanie czy dom – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. – Zaproponowana kwota podstawowa ustalona została po wielu przeliczeniach, symulacjach, a także uwzględnieniu danych eksperckich. Jest to 12,75 zł od osoby – jeżeli właściciel nieruchomości bądź zarządca wprowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Jeżeli ta zbiórka jest prowadzona w sposób nieselektywny, opłata wzrasta o 100% procent i wyniesie 25,50 zł od osoby.

Jak powiedział podczas konferencji prasowe prezydent Michał Zaleski, uzależnienie wysokości opłaty do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość wydaje się metodą najbardziej oczywistą, która powinna uzyskać największą akceptację społeczną. Wskazać należy, iż ilości odpadów powstających na nieruchomości jest bezpośrednio zależna od liczby ich wytwórców, czyli osób tam zamieszkujących, a przyjęcie takiego sposobu ustalenia opłaty jest zgodne z przyjętą w ochronie środowiska doktryną "zanieczyszczający płaci".

źródło: torun.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj