Zakończyła się kolejna edycja akcji czipowania, sterylizacji warszawskich psów i kotów. W ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Warszawy w 2012 r. dofinansowano łącznie 1148 zabiegów sterylizacji i kastracji za kwotę 117 406 zł.

Wysterylizowano 379 kotek oraz 348 suk, wykastrowano 228 kocurów oraz 193 psy. Koszt zabiegu w 50% pokrywał Urząd m.st. Warszawy. W uczestniczących w programie lecznicach zaczipowano 10 966 kotów i psów. Łączny koszt zabiegów czipowania to 570 934,78 zł. Całkowity koszt zabiegu pokrywał Urząd m.st. Warszawy.

Po zaczipowaniu właściciel otrzymywał potwierdzenie elektronicznego oznakowania pupila, a dane dotyczące zwierzęcia i właściciela były wprowadzane do Międzynarodowej  Bazy Danych  Safe-Animal.

W latach 2007-2012 miasto sfinansowało zaczipowanie ponad 60 tys. zwierząt.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj