1 / 9

W stolicy trwa konferencja Forum Ochrony Środowiska, organizowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. Podczas trzeciej edycji spotkania organizatorzy postanowili omówić zaprojektowany przez MR dokument pn. „Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, który będzie miała w najbliższych latach duże znaczenie dla branży wod-kan.

Na dwudniowe spotkanie (6-7 marca) przybyło ponad 170 przedstawicieli branży. Dyskusję rozpoczęło wystąpienie Witolda Słowika, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, który przedstawił w zarysie założenia Strategii. Podkreślał, m.in. że głównym celem dokumentu jest tworzenie warunków dla rozwoju dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Podczas panelu dyskusyjnego, zaproszeni przez organizatorów eksperci debatowali o ekologicznych wyzwaniach płynących ze „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Biorący udział w dyskusji Mariusz Gajda, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, podkreślał, że jedynym ratunkiem dla Polski w przypadku bardzo ubogich zasobów wodnych jakimi dysponujemy jest retencja – zarówno mała retencja w miastach jak i duża retencja. Zwiększenie retencji do 15-20% odpływu powierzchniowego jest natomiast jednym z celów Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. – Powinniśmy patrzeć na problemy zasobów wodnych w sposób całościowy, z perspektywy całego kraju. Nie da się tych problemów rozwiązać lokalnie dlatego mam nadzieję, że przygotowany przez ministerstwo projekt nowego Prawa wodnego zostanie w pierwszym półroczy tego roku uchwalony przez Sejm – wyjaśniał wiceminister.

W odpowiedzi na pytania przedstawicieli branży, dotyczące zwiększenia stawek opłat, wiceminister Gajda uspakajał, że w piątek w ubiegłym tygodniu projekt Prawa wodnego został skierowany do Rządowego Centrum Legislacji i nie przewiduje się w nim podwyżek dla sektora wod-kan ani w 2018 ani 2019 r. Pierwszego dnia konferencji poruszono także tematy nowych uregulowań prawnych związanych ze zrównoważonym rozwojem a także zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Pojawiła się także kwestia ustawy kominowej, która budzi bardzo duże kontrowersje w branży wod-kan.

Czytaj więcej

Skomentuj