Na terenach pokopalnianych w gminie Przykona w woj. wielkopolskim, gdzie zbudowano nowoczesną farmę wiatrową, planowane jest wybudowanie dużej farmy fotowoltaicznej. Inwestortem jest Grupa Energa.

Nowa farma fotowoltaicznej o nazwie Gryf ma mieć moc 19,83 MW. Proces wyboru generalnego wykonawcy spółka Energa OZE rozpoczęła 31 lipca. W przypadku wygrania tegorocznej aukcji OZE, inwestycja ma być oddana do eksploatacji na koniec przeszłego roku.

Farma będzie utworzona z ok. 70 tys. paneli polikrystalicznych PV. Projekt zakłada, że będzie ona eksploatowana co najmniej przez 25 lat. Powstanie na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów (pow. turecki).

Energa eksploatuje dwie farmy fotowoltaiczne, w tym jedną z największych tego typu instalacji w Polsce – PV Czernikowo koło Torunia. Udział OZE w całkowitej mocy zainstalowanej floty wytwórczej Grupy Energa wynosi obecnie 39 proc. Jest to największy udział procentowy wśród dużych polskich grup energetycznych.

Czytaj więcej

Skomentuj