1 / 2

33 wiatraki o mocy 2 MW i 10 wiatraków o mocy 2,2 MW to inwestycja, która zrealizuje PGE Energia Odnawialna, która w Grupie PGE odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii.

Jak informuje PGE, realizowana inwestycja o nazwie Klaster pozwoli na zwiększenie łącznej mocy zainstalowanej farm wiatrowych grupy o 18 proc. do blisko 650 MW. Ostatecznie do połowy 2020 r. powstaną trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyprowadzeniem mocy.

Instalacja powstanie w północno-zachodniej części woj. zachodniopomorskiego w odległości 3-13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Dodatkowo powstanie też linia wysokiego napięcia o długości ok. 30 km między Kamieniem Pomorskim i Skrobotowem.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki zwycięstwu Klastra w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach OZE. W aukcji zorganizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki wzięli udział wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych oraz elektrowniach wiatrowych na lądzie o łącznej mocy zainstalowanej ponad 1 MW.

Realizowany projekt umocni PGE na pozycji lidera w sektorze energetyki odnawialnej w Polsce. Średnioroczna produkcja tzw. zielonej energii w grupie wzrośnie z ok. 1841 GWh do 2119 GWh. Ponadto zwiększy się moc zainstalowana w należących do grupy farmach wiatrowych z 549,98 MW do 647,16 MW.

– Grupa PGE weszła na drogę dywersyfikowania źródeł wytwórczych, którego celem jest zmniejszenie emisyjności CO2. Dzięki inwestycjom w nowe farmy wiatrowe na lądzie, a także na morzu Bałtyckim oraz w fotowoltaikę chcemy umocnić się na pozycji lidera rynku OZE w Polsce. Nasz cel to posiadanie 25 proc. rynku w 2030 r. – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

Czytaj więcej

Skomentuj