Wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda został pełnomocnikiem rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Z kolei powołany w połowie lipca wiceminister Grzegorz Puda objął funkcję pełnomocnika rządu do spraw organizacji Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku w Katowicach. Będzie też nadzorował wykorzystanie funduszy unijnych na największe inwestycje infrastrukturalne.

– Obaj Panowie zajmą się tematami trudnymi, ale szlaki mają już przetarte. Minister Buda będzie miał zadanie rozkręcenia PPP w Polsce. To jeden ze sposobów finansowania inwestycji, na który będziemy stawiać w najbliższych latach – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Pomoc w rozwijaniu PPP

Zdaniem ministra Kwiecińskiego PPP wymaga współpracy wielu resortów i żeby działało, potrzebuje osób, którzy umieją budować mosty pomiędzy ludźmi. – Minister Buda jest tutaj najlepszym kandydatem. Ten rząd obala silosowe podziały i tak będzie też działał pełnomocnik rządu do spraw PPP, który skoordynuje działania rządu w tym obszarze.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest centralną rządową jednostką odpowiedzialną za politykę państwa w dziedzinie PPP. Dzięki temu ma umocowanie ustawowe między innymi do prowadzenia monitoringu rynku, wspierania konkretnych inwestycji czy opracowywania wzorcowej dokumentacji. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało m.in. nowelizację ustawy o PPP oraz politykę państwa w zakresie partnerstwa.

Działania MIiR na rzecz PPP mają doprowadzić do tego, że do końca 2020 r.: zostanie zawartych 100 nowych umów PPP, wartość inwestycji realizowanych w tej formule wyniesie co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym, co najmniej 10 postępowań o wybór partnera prywatnego zainicjuje sektor rządowy, 40 proc. postępowań – rządowych i samorządowych – będzie kończyć się sukcesem.


Więcej o formule PPP podczas konferencji Abrys “Gospodarowanie mieniem”


Forum Miejskie ONZ w Katowicach i jego koordynator

Minister Kwieciński podkreślił, że nowe zadania wiceministra Grzegorza Pudy wynikają natomiast z dwóch powodów: sukcesu Polski na arenie międzynarodowej i odejścia wiceminister Małgorzaty Zielińskiej. – Jedno z największych wydarzeń pod egidą ONZ – Światowe Forum Miejskie – wymaga sprawnego koordynatora na poziomie rządowym. I taką rolę będzie miał wiceminister Puda jako pełnomocnik – powiedział minister.

Grzegorz Puda

Zadaniem wiceministra Grzegorza Pudy w najbliższych miesiącach będą negocjacje z jedną z agend ONZ – UN Habitat. Rozmowy są konieczne, bo trzeba doprecyzować i podzielić obowiązki przy organizacji forum – zapowiada resort. Minister Puda będzie też promował wydarzenie, które w 2022 r. ma się odbyć w Katowicach.

Światowe Forum Miejskie po raz pierwszy odbędzie się w mieście Europy Środkowej. ONZ już drugi raz doceniło potencjał i możliwości Katowic do goszczenia tak dużego wydarzenia, bo w grudniu zeszłego roku miasto było gospodarzem szczytu klimatycznego COP24.

Wiceminister Puda przejmie też od Małgorzaty Zielińskiej, która została członkiem zarządu PKP, zarządzanie Programem Infrastruktura i Środowisko, czyli ponad 27 miliardów euro pieniędzy unijnych na największe inwestycje infrastrukturalne, energetyczne i ekologiczne, w tym specjalną pulą pieniędzy na walkę ze smogiem na Śląsku.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj