W krakowskich autobusach ruszyła kampania informująca mieszkańców o szkodliwym wpływie pseudografiiti na estetykę miasta i konieczności reagowania.

Od stycznia do końca października tego roku na terenie Krakowa ujawniono 1779 takich aktów wandalizmu. Ujęto 58 sprawców, a 749 pseudograffiti zniknęło z przestrzeni publicznej.

W ramach akcji w 200 krakowskich autobusach (w BUS TV) emitowany będzie spot ostrzegający mieszkańców do czego prowadzi tolerowanie nielegalnego graffiti.

"W walce z tym zjawiskiem konieczna jest ścisła współpraca służb miejskich  z mieszkańcami. Dzięki sygnałom od krakowian służby będą bowiem mogły szybciej reagować i znajdować sprawców. Dlatego w emitowanych od jutra spotach miasto przypomina też by reagować w przypadku zauważenia, że ktoś niszczy mienie. Jak? Niezwłocznie zawiadamiając Straż Miejską (tel. 986 lub poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Straży Miejskiej) lub policję (tel. 997),  a w przypadku gdy jesteśmy właścicielem niszczonej nieruchomości – składając wniosek o ściganie sprawcy" – informuje krakowski magistrat.

Władze miasta utworzyły zespół zadaniowy ds. walki z nielegalnym graffiti. W  jego skład wchodzą  nie tylko przedstawiciele urzędu miasta, miejskich spółek oraz jednostek, ale także m.in. reprezentanci policji oraz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Celem działania zespołu jest wypracowanie procedur  umożliwiających szybszą i skuteczniejszą reakcję na pojawiające się na terenie miasta graffiti. Uruchomiono także interaktywną mapę miasta z możliwością bieżącego nanoszenia miejsc powstawania graffiti, co umożliwia określenie obszarów szczególnie narażonych na akty wandalizmu.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj