Reklama

AD1A FITE 2024 [09.07-21.08.24]

Warszawa 2040 plus. Radni przyjęli uchwałę o sporządzeniu strategii rozwoju miasta

Warszawa 2040 plus. Radni przyjęli uchwałę o sporządzeniu strategii rozwoju miasta
04.07.2024, o godz. 14:19
czas czytania: około 4 minut
0

Rada Warszawy przyjęła w czwartek uchwałę o przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju m.st. Warszawy 2040 plus i planu ogólnego. Dokumenty te mają wpływ na przyszłość miasta i to, w jakim kierunku będzie się ono rozwijać. Termin ich wejścia w życie upływa w grudniu 2025 r.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

AD 1B DZIAŁKA ecoworki.pl WOOD RECYCLING

Konieczność przygotowania strategii i planu ogólnego jest konsekwencją zmian ustawowych, które weszły w życie w lipcu 2023 r. Zgodnie z nimi rolę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego od stycznia 2026 r. przejmują strategia rozwoju gminy i nowy rodzaj dokumentu – plan ogólny. Oba będą ściśle powiązane i będą podstawą do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo plan ogólny będzie również podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Najważniejszy dokument określający politykę rozwoju miasta

Stołeczny ratusz informował, że strategia rozwoju Warszawy jest najważniejszym dokumentem określającym politykę rozwoju miasta na wiele lat. Musi być zgodna z dokumentami wyższego rzędu, jak strategia ponadlokalna czy strategia województwa.

Strategia będzie zawierała m.in. wnioski z diagnozy opracowane na podstawie m.in. danych statystyki publicznej i reprezentatywnych badań z mieszkańcami; cele strategiczne uwzględniające rozwój w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; kierunki działań służące osiągnięciu tych celów; oczekiwane rezultaty działań ze wskaźnikami ich osiągnięcia; model struktury funkcjonalno-przestrzennej, który w formie graficznej przedstawi strukturę osadniczą, czyli docelowy układ przestrzenny miasta; system powiązań przyrodniczych, m.in. układ terenów zieleni i powiązań między nimi; główne korytarze i elementy sieci transportowych; układ głównych dróg; sieć metra; sieć tramwajową; sieć głównych ścieżek rowerowych i główne elementy infrastruktury technicznej i społecznej.

Obecnie obowiązująca strategia Warszawa 2030 powstała sześć lat temu. Nowa ma rozszerzyć jej dotychczasowe zapisy.

Podział miasta na strefy planistyczne

Z kolei plan ogólny jest dokumentem planistycznym opracowywanym dla całego miasta. Nie będzie miał on tradycyjnej formy, tzn. tekstu i map. Będzie zbiorem danych przestrzennych do wyświetlania w formie elektronicznej.

Najważniejszym i obowiązkowym elementem planu ogólnego będzie podział miasta na strefy planistyczne. Każda z nich będzie miała określony profil funkcjonalny, czyli ogólny katalog dopuszczalnych przeznaczeń terenów, opracowywany dla całego miasta i dopisane wskaźniki urbanistyczne.

Standardy dostępności infrastruktury społecznej oraz obszary uzupełniania zabudowy i zabudowy śródmiejskiej

“Dodatkowo w planie ogólnym będzie można określić standardy dostępności infrastruktury społecznej, czyli maksymalną odległość nowej zabudowy mieszkaniowej np. od szkół, terenów zieleni lub przystanków transportu zbiorowego. Standardy te będą mogły być zróżnicowane dla poszczególnych części miasta” – podkreślił stołeczny ratusz.

Nowością są obszary uzupełnienia zabudowy, które miasto może, lecz nie musi wyznaczyć. To obszary, na których będzie możliwość wydawania warunków zabudowy w sytuacji braku planu miejscowego dla danego terenu. Poza nim takie decyzje nie będą mogły być wydawane.

Kolejnymi obszarami fakultatywnymi są obszary zabudowy śródmiejskiej, gdzie stosuje się szczególne przepisy budowlane dopuszczające np. mniejsze odległości między budynkami.

Warszawski plan ogólny będzie częścią ogólnego planu całego kraju.

Kiedy nowa strategia wejdzie w życie?

Termin wejścia w życie nowej strategii rozwoju m.st. Warszawy 2040 plus i planu ogólnego upływa w grudniu 2025 r., a istotnym elementem prac będą konsultacje społeczne.

Podczas czwartkowej sesji rady miasta wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska zaznaczyła, że terminy zostały narzucone ustawami, a związek Unii Metropolii Polskich wskazywał, że są za krótkie.

Kaznowska wyjaśniła, że w związku z tym harmonogram prac jest “napięty i bardzo trudny”.

“Ważne, aby te dokumenty powstały jednocześnie. Dziś ten proces rozpoczynamy. Następnie 4 września rozpocznie się formalne zbieranie wniosków do planu. Jest to wymóg ustawowy. Jednocześnie przeprowadzimy ankietę na temat priorytetów rozwojowych na kolejne 20 lat” – powiedziała Kaznowska.

Zaznaczyła, że w grudniu przedstawione zostaną założenia programowe strategii.

“Damy możliwość zgłaszania uwag do założeń w formie formularzy elektronicznych (…). Przygotowujemy narzędzie informatyczne, aby te uwagi mogły być zgłaszane” – powiedziała wiceprezydent stolicy.

Wskazała też, że w marcu 2025 r. zostanie opublikowany w BIP-e plan ogólny, a w czerwcu 2025 r. w BIP-ie pojawi się strategia. Z kolei we wrześniu 2025 r. rozpoczną się konsultacje, które potrwają ponad miesiąc, aby w grudniu 2025 r. przedłożyć dwie uchwały do uchwalenia przez stołecznych radnych.

“Dołożymy wszelkich starań, aby do grudnia przyszłego roku wypracować te dokumenty” – zapewniła Kaznowska.

Przyjęcie w czwartek przez stołecznych radnych uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju m.st. Warszawy 2040 plus i planu ogólnego oznacza formalne rozpoczęcie prac nad nimi. 

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.
Reklama

AD2 wyzwania kontraktowe webinarium K. Babieracka [20.06-22.07.24]

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Aktualności
css.php
Copyright © 2024