Obecnie przygotowywany projekt mapy koron drzew ma ułatwić kontrolę i pracę nad zrównoważonym rozwojem stolicy. Zostaną w nim przedstawione wszystkie duże drzewa wraz z ich szczegółowym opisem. Koszt mapy to ponad 0,5 mln zł.

Cały projekt podzielono na dwie części, a jego zakończenie zaplanowano na 2020 r. Jedna z obecnie już przygotowywanych map przedstawia wyniki analizy stanu kondycji drzew i rozmieszczenia najpopularniejszych gatunków drzew, które rosną w Śródmieściu i na Mokotowie.

Na innej zostanie zaprezentowany stan kondycji drzew oraz rozmieszczenie najpopularniejszych gatunków drzew we wszystkich dzielnicach Warszawy na powierzchni 517,24 km2.

Dla zrównoważonego rozwoju

Zaprezentowane na mapach bardzo precyzyjne dane ułatwią pielęgnację roślin, kontrolę nad ich stanem zdrowia i przestrzenne planowanie inwestycji. Z kolei miejscy ogrodnicy uzyskają więcej informacji na temat wpływu miejskiego klimatu na drzewa.

Miasto zyska też narzędzie do szybkiej współpracy między jednostkami m.in. infrastruktury, planowania przestrzennego czy bezpieczeństwa. Ponadto inwentaryzacja zieleni jest istotna w planowaniu zabiegów pielęgnacyjnych, a także ograniczeniu zagrożeń dla życia i mienia mieszkańców.

Mapy będą zwierały, aktualizowane w przyszłych latach, informacje m.in. o zawartości wody w roślinach, stopniu przebarwienia liści czy ich procentowym ubytku. Drzewa przedstawione na obu Mapach Koron Drzew muszą mieć co najmniej 3 m wysokości i koronę o powierzchni minimum 7 m2.

Przebieg prac

Jak informuje Anna Wilimowska, koordynatorka projektu z Biura Geodezji i Katastru m.st. Warszawy, dane pozyskane są z pułapu lotniczego za pomocą specjalistycznych kamer. W ramach pierwszego etapu eksperci zebrali dane dla zachodniej i północnej części Warszawy, w tym referencyjne lokalizacje gatunków drzew rosnących w terenie.

– W stolicy pielęgnujemy drzewa jednocześnie pamiętając o zachowaniu standardów zazieleniania Warszawy. Gatunki i miejsca sadzenia roślin są wybrane tak, by przetrwały trudne warunki w mieście –  informuje Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Zielona stolica

Blisko 40 proc. powierzchni Warszawy to tereny zieleni (27 kompleksów lasów miejskich, 99 parków oraz dziesiątki zieleńców).

– Wyobraźmy sobie, że wszystkie dzielnice po prawej stronie Wisły pokrywają tylko rośliny – to bardzo duży teren, który nieustannie badamy i pielęgnujemy. Tylko w tym roku przy głównych ulicach Warszawy posadzimy ponad 6 tys. drzew i 10 tys. sadzonek w miejskich lasach. Dzięki nowym technologiom możemy stworzyć kompleksowy plan drzew w stolicy, który obejmie również tereny prywatne – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. 

Za realizację mapy Śródmieścia i Mokotowa odpowiada firma MGGP Aero z Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Warszawskim, a także firma Definity Prace nadzorują pracownicy Biura Geodezji i Katastru, Zarządu Zieleni, a także Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj