Warszawska straż miejska otrzymała nowe samochody do przewozu zwierząt. Korzystać z nich będzie referat ds. ekologicznych, który zajmuje się odławianiem z terenu Warszawy zwierząt dzikich, chorych lub bezdomnych.

Strażnicy z referatu eko od stycznia do listopada 2012 r. zrealizowali 12 648 interwencji. Na terenie miasta złapano 7299 zwierząt. 65 proc. stanowiły ssaki, przede wszystkim bezdomne lub porzucone psy (2878) i koty (1338), 33 proc. – ptaki. Odnotowano przypadki odłowienia węży, jaszczurek oraz żółwi.

Zakupione dla Straży Miejskiej z budżetu miasta samochody to trzy srebrne renault kangoo z częścią przystosowaną do transportu specjalistycznych klatek do przewozu zwierząt; pojazdy spełniają odpowiednie warunki klimatyczne umożliwiające przewożenie kilku zwierząt jednocześnie.
 
Pojazdy przystosowane są do działań patrolu eko i mają na wyposażeniu specjalistyczny sprzęt przeznaczony do odławiania i transportu zwierząt np: chwytaki i sieci weterynaryjne, klatki do przewozu zwierząt, worki jutowe, rękawice weterynaryjne. Koszt samochodów to 220 tys. zł.

Razem z samochodami nowo zakupionymi referat eko będzie dysponował 10 pojazdami przeznaczonymi do przewozu zwierząt.

źródło: um.warszawa.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj