Miasto Warszawa przeznaczyło 250 tys. zł na zakup trzech samochodów dla straży miejskiej do przewozu zwierząt odłowionych na terenie stolicy. Pojazdy wyposażone są w specjalistyczny sprzęt i systemy zapewniające bezpieczny transport ptaków, ssaków i gadów.

– Warszawiacy przyzwyczaili się, że w naprawdę trudnych sytuacjach mogą liczyć na straż miejską – powiedział na piątkowej uroczystości Jarosław Jóźwiak, wiceprezydent Warszawy. – Niedawno dwaj funkcjonariusze zostali odznaczeni medalami za uratowanie kobiety z pożaru. Ale ta pomoc nadchodzi także w sytuacjach nietypowych i bardzo kłopotliwych jak np. odłowienie dzikiego zwierzęcia znalezionego w mieście.

W każdym z trzech pojazdów znajduje się wydzielona część przewozowa, w której transportowane są zwierzęta. Część ta jest wyposażona w odrębny system wentylacji, klimatyzację i oświetlenie. Możliwość utrzymania odpowiedniego stanu czystości gwarantuje zabezpieczenie ścian radiowozów specjalnym tworzywem. Na wyposażeniu znajdują się też chwytaki, sieci weterynaryjne oraz transportery dla zwierząt.

CCJ 300 x 250

Więcej radiowozów

Ekopatrol podejmuje interwencje na terenie całego miasta w systemie całodobowym. Patrole pokonują w ciągu doby dziesiątki kilometrów. Zapewnienie właściwej opieki zwierzętom oraz utrzymanie wysokiej jakości pracy strażników miejskich z Ekopatrolu wymaga ciągłego doposażania referatu. To już kolejny zakup specjalistycznych radiowozów. W 2011 i 2013 r. strażnikom z Referatu ds. Ekologicznego przekazano 5 pojazdów, na których zakup przeznaczono blisko 420 tys. zł. Obecnie wraz z 3 nowymi samochodami ekopatrol będzie dysponował 12 radiowozami.

Więcej zgłoszeń, więcej interwencji

W skali roku straż miejska otrzymuje ponad 30 tys. zgłoszeń dotyczących zwierząt. Co roku liczba ta rośnie. W 2014 r. w porównaniu do 2013 odnotowano wzrost na poziomie 10%. Tylko w ciągu 8 miesięcy bieżącego roku strażnicy miejscy przyjęli już blisko 24 tys. zgłoszeń. W Referacie ds. Ekologicznych pracuje 40 funkcjonariuszy.

Tylko strażnicy z Ekopatrolu w ubiegłym roku przeprowadzili ponad 16 tys. interwencji i odłowili ponad 8,6 tys. zwierząt. W bieżącym roku do września podjęli już ponad 11 tys. interwencji i odłowili ok. 6,5 tys. zwierząt. Porównując ten okres z analogicznym okresem 2014 r. Ekopatrol odłowił o blisko 10% więcej zwierząt.

Ekopatrol pomaga nie tylko bezdomnym, czy porzuconym psom i kotom, chorym i rannym zwierzętom, ale również interweniuje w związku z migrującymi na terenie miasta zwierzętami dziko żyjących i coraz częściej również zwierzętami egzotycznymi.

Schronisko, lecznica… i coraz częściej ogród zoologiczny

Odłowione przez strażników zwierzęta bardzo często wymagają dalszej specjalistycznej pomocy. Trafiają do schroniska, lecznic weterynaryjnych i specjalistycznych ośrodków. Coraz częściej przewożone są właśnie do miejskiego ogrodu zoologicznego. W tym roku trafiło tu już blisko 2300 zwierząt. Specjalistycznej pomocy zwierzętom udzielają pracownicy Ptasiego Azylu i Centrum Cites. To tu są przewożone przez strażników ranne lub młode ptaki, ale również odłowione na terenie miasta węże czy jaszczurki. Stąd też, po okresie rehabilitacji strażnicy miejscy odbierają ptaki i wypuszczają je do naturalnego środowiska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj