Miasto Warszawa przeznaczyło 250 tys. zł na zakup trzech samochodów dla straży miejskiej do przewozu zwierząt odłowionych na terenie stolicy. Pojazdy wyposażone są w specjalistyczny sprzęt i systemy zapewniające bezpieczny transport ptaków, ssaków i gadów.

– Warszawiacy przyzwyczaili się, że w naprawdę trudnych sytuacjach mogą liczyć na straż miejską – powiedział na piątkowej uroczystości Jarosław Jóźwiak, wiceprezydent Warszawy. – Niedawno dwaj funkcjonariusze zostali odznaczeni medalami za uratowanie kobiety z pożaru. Ale ta pomoc nadchodzi także w sytuacjach nietypowych i bardzo kłopotliwych jak np. odłowienie dzikiego zwierzęcia znalezionego w mieście.

W każdym z trzech pojazdów znajduje się wydzielona część przewozowa, w której transportowane są zwierzęta. Część ta jest wyposażona w odrębny system wentylacji, klimatyzację i oświetlenie. Możliwość utrzymania odpowiedniego stanu czystości gwarantuje zabezpieczenie ścian radiowozów specjalnym tworzywem. Na wyposażeniu znajdują się też chwytaki, sieci weterynaryjne oraz transportery dla zwierząt.

Eko lokator Toruń

Więcej radiowozów

Ekopatrol podejmuje interwencje na terenie całego miasta w systemie całodobowym. Patrole pokonują w ciągu doby dziesiątki kilometrów. Zapewnienie właściwej opieki zwierzętom oraz utrzymanie wysokiej jakości pracy strażników miejskich z Ekopatrolu wymaga ciągłego doposażania referatu. To już kolejny zakup specjalistycznych radiowozów. W 2011 i 2013 r. strażnikom z Referatu ds. Ekologicznego przekazano 5 pojazdów, na których zakup przeznaczono blisko 420 tys. zł. Obecnie wraz z 3 nowymi samochodami ekopatrol będzie dysponował 12 radiowozami.

Więcej zgłoszeń, więcej interwencji

W skali roku straż miejska otrzymuje ponad 30 tys. zgłoszeń dotyczących zwierząt. Co roku liczba ta rośnie. W 2014 r. w porównaniu do 2013 odnotowano wzrost na poziomie 10%. Tylko w ciągu 8 miesięcy bieżącego roku strażnicy miejscy przyjęli już blisko 24 tys. zgłoszeń. W Referacie ds. Ekologicznych pracuje 40 funkcjonariuszy.

Tylko strażnicy z Ekopatrolu w ubiegłym roku przeprowadzili ponad 16 tys. interwencji i odłowili ponad 8,6 tys. zwierząt. W bieżącym roku do września podjęli już ponad 11 tys. interwencji i odłowili ok. 6,5 tys. zwierząt. Porównując ten okres z analogicznym okresem 2014 r. Ekopatrol odłowił o blisko 10% więcej zwierząt.

Ekopatrol pomaga nie tylko bezdomnym, czy porzuconym psom i kotom, chorym i rannym zwierzętom, ale również interweniuje w związku z migrującymi na terenie miasta zwierzętami dziko żyjących i coraz częściej również zwierzętami egzotycznymi.

Schronisko, lecznica… i coraz częściej ogród zoologiczny

Odłowione przez strażników zwierzęta bardzo często wymagają dalszej specjalistycznej pomocy. Trafiają do schroniska, lecznic weterynaryjnych i specjalistycznych ośrodków. Coraz częściej przewożone są właśnie do miejskiego ogrodu zoologicznego. W tym roku trafiło tu już blisko 2300 zwierząt. Specjalistycznej pomocy zwierzętom udzielają pracownicy Ptasiego Azylu i Centrum Cites. To tu są przewożone przez strażników ranne lub młode ptaki, ale również odłowione na terenie miasta węże czy jaszczurki. Stąd też, po okresie rehabilitacji strażnicy miejscy odbierają ptaki i wypuszczają je do naturalnego środowiska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj