W czwartek, 10 grudnia warszawscy radni będą procedować uchwałę w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Dokument ma przyczynić się do redukcji emisji dwutlenku węgla, wzrostu efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza w stolicy.

Dodatkowo dokument rozszerzono o nowe zagadnienia zmierzające do budowy w Warszawie szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej.

Walkę o czyste powietrze prowadzimy na trzech płaszczyznach. Po pierwsze niskoemisyjny transport. Dzięki zakupom nowoczesnego taboru już dziś większość stołecznych autobusów to pojazdy spełniające rygorystyczne normy Euro4 i wyższe. Po drugie nowoczesna infrastruktura energetyczna. Blisko 80% mieszkańców znajduje się w zasięgu centralnej sieci ciepłowniczej. Co roku przybywa jej ponad 12 kilometrów. Mamy nadzieję, że wkrótce pokryje całą Warszawę redukując liczbę źródeł niskiej emisji. Ostatnim działaniem jest edukacja mieszkańców. Jestem przekonany, że dzięki promocji ekologicznych zachowań wkrótce wszyscy warszawiacy będą pomagać nam w dbaniu o ekosystem stolicy – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Przyjęcie Planu przez Radę m.st. Warszawy umożliwi finansowanie projektów związanych z gospodarką niskoemisyjną ze środku Unii Europejskiej. O dofinansowanie będą się mogły ubiegać m.in. projekty zwiększające efektywność energetyczną, termomodernizację budynków, modernizację źródeł ciepła i sieci dystrybucji energii oraz instalację odnawialnych źródeł energii. Beneficjentami mogą zostać podmioty zarówno ze struktur m.st. Warszawy, jak i podmioty zewnętrzne, których przedsięwzięcia wypełnią wymogi unijnych i krajowych programów wsparcia.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej” jest spójny z „Planem działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii”.

Oprócz prowadzenia działań w dziedzinie energetyki Warszawa zwraca uwagę na konieczność ograniczania emisji zanieczyszczeń np. z transportu oraz ze źródeł opalanych węglem, wsparcia rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii oraz prowadzenia edukacji ekologicznej i promocji pozytywnych postaw mieszkańców.

Przykłady ekologicznych przedsięwzięć

W celu osiągnięcia założonych celów miasto przewiduje ścisłą współpracę z podmiotami prywatnymi. Do planu wpisano realizację kilku przedsięwzięć, w tym m.in. prowadzone przez PGNiG Termika prace modernizacyjne warszawskich elektrociepłowni. W zakładzie na Siekierkach od grudnia br. nastąpiła częściowa zmiana paliwa węglowego na biomasę, natomiast na Żeraniu na gaz. Ponadto wspólnie z firmą Veolia Energia Warszawa, w ramach Programu Rewitalizacji Pragi, do miejskiego systemu ciepłowniczego zostanie podłączonych ok. 5000 mieszkań komunalnych na obu Pragach oraz Targówku.

Oprócz tego będą kontynuowane przedsięwzięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju transportu, m.in. rozbudowy sieci dróg rowerowych, parkingów Park & Ride, uprzywilejowania ruchu pieszego czy zakupu kolejnych autobusów elektrycznych oraz rozbudowa II linii metra. Dodatkowo zostaną wybudowane linie tramwajowe do Wilanowa oraz na Gocław. Przy modernizacji i budowie dróg będą stosowane technologie ograniczające emisję pyłów.

Szczegółowe informacje na temat działań, które będą realizowane w ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy” oraz ich finansowania znajdują się na stronie internetowej miasta stołecznego Warszawy.

Czytaj więcej

Skomentuj