Prokuratura Okręgowa w Warszawie zaskarżyła uchwałę Rady Warszawy dotyczącej określenia stawek za wywóz śmieci w części dotyczącej naliczenia opłaty za odbiór odpadów w budynkach jednorodzinnych.

W listopadzie Rada Warszawy podjęła uchwałę określającą stawki za wywóz śmieci. Warszawiacy mieszkający w budynkach wielorodzinnych miesięcznie mają płacić za wywóz segregowanych śmieci 85 złotych od mieszkania. Stawka za dom jednorodzinny wynosi 107 zł. I właśnie tę ostatnią opłatę kwestionuje prokuratura.

Konstytucyjna zasada równości

– Ustalenie wysokości opłat nakładanych na mieszkańców Warszawy powinno być uzależnione od obiektywnych kryteriów, tak aby jej wysokości nie różnicowała sytuacji prawnej obywateli w sposób naruszający zasadę równości o którym mówi Konstytucja RP, zgodnie z którą wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne – powiedziała PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Brak uzasadnienia dla wyższej opłaty ponoszonej przez mieszkańców domów jednorodzinnych

Jak zaznaczyła, uzasadnienie uchwały Rady Miasta nie zawiera informacji, na podstawie których możliwym byłoby ustalenie, dlaczego osoby prowadzące gospodarstwa domowe na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej powinny płacić akurat opłatę w wysokości 107 złotych. – Jednocześnie w tej samej uchwale stawkę dla mieszkańców prowadzących gospodarstwa domowe w zabudowie wielolokalowej określono na 85 zł. Różnica wynosi 22 zł czyli około 20 procent. Możliwym jest przyjęcie, że odbieranie odpadów z budynków jednorodzinnych pociąga za sobą wyższe koszty. Dlaczego jednak miasto przyjęło akurat różnicę 22 zł? – podkreśliła.

Prokurator Skrzyniarz przekazała, że w uzasadnieniu uchwały zawarto wzmiankę, że koszt odbioru i zagospodarowania odpadów na jedno gospodarstwo domowe wynosi 110 zł. – Są to w zasadzie jedyne informacje dotyczące faktycznego kosztu gospodarowania odpadami w odniesieniu do gospodarstwa domowego. Tabele nie uwzględniają rozróżnienia między pomiędzy stawką za nieruchomość jednorodzinną a wielorodzinną – powiedziała.

Wszyscy równi wobec prawa?

– W ocenie prokuratury zasadnym jest uznanie, że w wyniku wprowadzonego rozróżnienia opłaty doszło do naruszenia konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa, z uwagi na nałożenie znacznie wyższych opłat na gospodarstwa jednorodzinne – wskazała.

Skarga została złożona 15 lipca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego .

Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do uchwały śmieciowej.

Od stycznia tego roku warszawiacy w budynkach wielorodzinnych miesięcznie mają płacić za wywóz segregowanych śmieci 85 złotych od mieszkania. Stawka za dom jednorodzinny wynosi 107 zł. To podwyżka w stosunku do opłaty, która obowiązywała od marca 2020 r. do kwietnia 2021 r. – wtedy wynosiła ona odpowiednio 65 oraz 94 zł. Jednocześnie jest to już trzecia zmiana przepisów dotyczących opłat za wywóz śmieci w ciągu ostatnich dwóch lat – nie licząc systemu, który nie zdążył wejść w życie.

 

 


W dniach 31 sierpnia – 2 września 2022 r., w Uniejowie oraz online odbędzie się

26. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami

Zjazd Branży Gospodarki Odpadami

To najważniejsze wydarzenie, podczas którego spotyka się branża i omawia kompleksowo całą tematykę związaną z gospodarką odpadami. Szczegóły wydarzenia: 26. Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami – Zjazd Branży Gospodarki Odpadami 

Czytaj więcej

Skomentuj