W piątek, 24 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej. Potrwają do 31 marca – poinformował stołeczny ratusz.

Ratusz przedstawił projekt uchwały krajobrazowej dla Warszawy, która pomoże uporządkować przestrzeń miasta. Głos w sprawie m.in. reklam, szyldów, małej architektury czy ogrodzeń mogą zabrać również mieszkańcy stolicy podczas konsultacji społecznych, które potrwają do 31 marca.

Lata oczekiwań 

Pierwszy raz projekt uchwały zaprezentowany został w 2017 roku. W 2018 roku został zaktualizowany i wyłożony do publicznego wglądu. Po rozpatrzeniu uwag projekt trafił do Rady Warszawy. 16 stycznia 2020 roku radni niemal jednogłośnie przyjęli dokument. Uchwałę uchylił wojewoda mazowiecki. Jego zdaniem, uchwała krajobrazowa została podjęta z naruszeniem prawa – wśród zarzutów pojawiało się m.in. pominięcie uzgodnienia treści uchwały z konserwatorem zabytków oraz konsultacji społecznych. O dalszych losach uchwały rozstrzygnęły sądy administracyjne kolejnych instancji. Proces ten trwał dwa lata. Po orzeczeniu sądów miasto zostało zobowiązane do ponownego uzgodnienia i wyłożenia dokumentu.

– Prezentujemy projekt uchwały krajobrazowej po raz trzeci. Wierzę, że to ostatni już rozdział w długiej historii starań o wejście tego dokumentu w życie – powiedział wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Po rozpatrzeniu uwag mieszkańców, uchwała musi zostać ostatecznie zaakceptowana przez radnych.

– W prezentowanym dokumencie staraliśmy się zachować zasadnicze założenia z poprzednich odsłon projektu uchwały krajobrazowej – podkreślił zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Wojciech Wagner.

Co w uchwale?

Projekt uchwały krajobrazowej przewiduje m.in. ograniczenie liczby i dopuszczalnych formatów nośników reklamowych, odpowiednio do charakteru urbanistycznego poszczególnych ciągów ulicznych; uporządkowanie lokalizacji i skali szyldów, szczególnie na elewacjach budynków, w obrębie tzw. pola szyldowego; wprowadzenie obowiązku dostosowania istniejących nośników reklamowych i szyldów do nowych przepisów; wykluczenie budowy ogrodzeń z najbardziej rażących wizualnie materiałów, ograniczenie wysokości ogrodzeń oraz ustanowienie minimalnych zakresów tzw. przezierności; wykluczenie grodzenia osiedli modernistycznych i określenie maksymalnej rozpiętość terenów grodzonych na nowych osiedlach mieszkaniowych; ujednolicenie obiektów małej architektury na terenach publicznych w zakresie kolorystyki i wykorzystywanych materiałów.

W porównaniu do tekstu uchwalonego w 2020 r. projekt wprowadza szereg zmian. Część z nich wynika z rozstrzygnięć, które zapadły w wyroku NSA w grudniu 2021 r. Dlatego wykreślone zostały z zapisów projektu uchwały określenia liczby nośników reklamowych na nieruchomości, a także regulacje dotyczące tablic urzędowych oraz elementów wygradzających jezdnie.

– Poszerzyliśmy również dolne granice małego formatu nośników reklamowych, dopuściliśmy ich stosowanie na niektórych urządzeniach technicznych i obiektach małej architektury oraz zrewidowaliśmy dopuszczalne formaty nośników dla poszczególnych ciągów ulicznych. Dokonaliśmy też aktualizacji technicznej i merytorycznej dokumentu – dodał Wojciech Wagner.

Gdzie znaleźć projekt i jak zgłaszać uwagi?

Projekt uchwały oraz przewodnik po jego najważniejszych zapisach dostępny jest na stronie https://architektura.um.warszawa.pl/. Uwagi do dokumentu może zgłaszać każdy – zarówno za pomocą specjalnego formularza, jak i w formie maila na adres: [email protected]. Uwagi można przesyłać do 31 marca 2023 r.

Można również wziąć udział w konsultacjach podczas spotkania online – 7 marca (wtorek) o godz. 17.30, na YouTube – można oglądać spotkanie i dyskutować na czacie; na platformie ZOOM – można zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Żeby wziąć udział w dyskusji należy napisać na adres [email protected]. Link do spotkania oraz instrukcja zostanie wysłana mailem zwrotnym. Można również spotkać się osobiście w czasie dyżuru w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury: 9 marca (czwartek) lub 13 marca (poniedziałek), w godz. 16-19. Pełnione są również dyżury telefoniczne pod numerem: 22 325 81 08, w środy: 1, 8 i 15 marca, w godz. 13-16.

Z projektem uchwały można się także zapoznać w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Al. Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od Wydział Obsługi Mieszkańców, pon.-pt., godz. 8-16.

Konsultacje społeczne trwają od 24 lutego do 31 marca 2023 r.

 

Czytaj więcej

Skomentuj