Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę prokuratury na uchwałę Rady Miasta, rozszerzającą strefę płatnego parkowania o kolejne dwie dzielnice: Wolę i Pragę-Północ. Orzeczenie jest prawomocne.

Jak napisano w orzeczeniu, „strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej”.

Sąd zaznaczył też, że w uzasadnieniu projektu uchwały wskazano, że od poprzedniej zmiany granic strefy parkowania wprowadzonej w 2011 r., „w stolicy rozwinęła się komunikacja publiczna (dokończenie pierwszej i budowa drugiej linii metra, rozwój sieci połączeń tramwajowych i autobusowych, modernizacja taboru) co daje realną alternatywę dla samochodu”. Strefa miałaby zostać rozszerzona o Wolę i Pragę-Północ, gdzie w związku z bliskością II linii metra panuje deficyt miejsc parkingowych.

Na obu tych obszarach przeprowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańcami, których większość poparła pomysł rozszerzenia strefy. „Podkreślić należy, że Prokurator nie wniósł zarzutów co do samego zakresu zmiany granic Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie” –  przekazał w orzeczeniu sąd.

W swojej skardze prokuratura zarzucała, że uchwała został podjęta pomimo braku uzyskania wymaganej prawem opinii, zarządcy drogi czyli wg. prokuratury – Zarządu Dróg Miejskich, a podpisał się pod nią jedynie prezydent Warszawy. Sąd uznał te przesłanki za bezzasadne, argumentując, „że zarządcą drogi jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, a nie Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, jak wskazuje skarżący”.

Wskazał też, „że projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem został sporządzony przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, także tym bardziej zarzut braku zaopiniowania ww. projektu uchwały w zakresie zmiany granic strefy płatnego parkowania przez Zarząd Dróg Miejskich jest niezasadny”.

W związku z tym skarga została oddalona.

Warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego od września 2021 r. została rozszerzona o nowe obszary na Woli i Pradze-Północ. To w sumie 7,8 tys. miejsc parkingowych i 117 ulic, które przeszły często przemianę dużo większą niż samo postawienie parkomatów. Uchwałę w tej sprawie przyjęli 14 maja 2020 roku stołeczni radni. Została ona zaskarżona przez prokuraturę, a w lutym 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę. Teraz orzeczenie stało się już prawomocne.

Czytaj więcej

Skomentuj